Digital strategi

Når I skal digitalisere jeres forretning bør det ske med udgangspunktet om at ville flytte jer som samlet virksomhed. For at gøre det er der brug for en overordnet digital strategi. Det er vigtigt, at strategien tilgodeser alle interessenter, er forankret i organisationen, tager højde for jeres ressourcer, og at den bliver et sammenhængende pejlemærke for hele jeres samlede forretning.


Fremtidens vigtigste afsætningskanal er digital

At digitalisere jeres forretning er helt afgørende for, at I kan være konkurrencedygtige og sikre værditilvækst også i fremtiden. Derfor skal digitaliseringsprocessen betragtes som et forretningsstrategisk tiltag. Det er vigtigt, at I fra begyndelsen har overblik over jeres organisatoriske setup, it, data og processer, så planen for jeres digitaliseringsproces bliver realistisk.

Vi ser det som vores fornemste rolle at sikre, at I optimerer jeres digitale værdi. Det gør I ved at være så relevante som muligt for jeres kunder i den kommunikation, I har med dem, og i de services, I udstiller til dem. Resultatet bliver øget omsætning og effektivisering af jeres forretning. Derfor rådgiver vi i spændingsfeltet mellem kunder og systemer for at afklare jeres digitale forretningsmæssige potentiale.

Træf de rigtige valg fra begyndelsen

For at træffe de rigtige valg på de rigtige tidspunkter og holde fokus på det kommercielle og jeres vision, kan det være værdifuldt med sparring og rådgivning fra eksterne specialister på området. Det bidrager til at se nye muligheder samtidig med, at det skaber fremdrift i processen og konsensus i organisationen, da uvildige rådgivere kan agere bindeled mellem ledelse, marketing, salg og it og sikre, at alle parter bliver hørt.

Som eksterne rådgivere er vi samtidig garant for, at I kommer omkring alle aspekter. Vi giver jer overblik og belyser både muligheder og potentielle faldgruber undervejs samtidig med, at vi viser jer vejen til at nå i mål. Det gør vi med udgangspunkt i vores brede erfaring med digitalisering af en lang række ambitiøse virksomheder.

Den tekniske dimension

Vi ved, hvilken rolle jeres eksisterende systemer spiller, og hvordan vi får det bedste ud af dem med mindst mulig indsats. Vi kender vigtigheden af at automatisere processer og kan italesætte det ud fra den forretningskontekst, som henholdsvis salg, marketing og kundeservice sidder med. Vi ved med andre ord, hvad det kræver at drive en forretning digitalt.

Vi mener, det er forretningen, der skal styre valget af den tekniske platform – ikke platformen, der skal udstikke rammerne for forretningen. Vi kan vejlede jer om valg af platform ud fra jeres specifikke behov, ressourcer og mål. Vores fokus er at sikre en platform og arkitektur, som I kan vokse med som forretning. Vi skal samtidig sikre, at I får det optimale udbytte af alle systemer – også de eksisterende.

Hvordan er processen

Første skridt er at formulere jeres vision og forretningsmæssige overligger. Den skal bruges til at skabe konsensus og fungere som en løbende påmindelse om, hvorfor vi gør, som vi gør. Samtidig afklarer vi, hvilke krav der stilles til jeres organisation i forhold til processer, systemer og data for, at I kan nå jeres vision.

Næste skridt er at omsætte visionen til et roadmap, der skitserer, hvor det skaber værdi for jer at lægge tyngde her og nu, og hvad I bør satse på over tid. For hvert trin i roadmap’et definerer vi indsatsen, værdien, indholdet og målene for det, der skal gøres. 

Målene opstilles med det for øje at kunne følge, hvor vi er i forhold til planen. 

Vi opstiller både eksterne mål for, hvad I vil opnå på kundesiden, og interne mål for eksempelvis optimering. Vi bevæger os således fra overordnet strategi til en realiserbar plan.

Vi arbejder med et strategisk prioriteringsmatrix for at sikre, at vi prioriterer ud fra disse fem strategiske parametre: 

  1. Forretningsværdi
  2. Værdi for kunderne
  3. Implementeringskompleksitet
  4. Driftsomkostninger
  5. Strategisk værdi

Hvad får I?

Når vores rådgivningsforløb er gennemført, står I med en tydelig vision, målepunkter og en række anbefalinger til, hvilke digitale tiltag I bør iværksætte for at få eksekveret visionen.

I er sikret organisatorisk konsensus, så alle er enige om, hvilken vej I skal, og hvordan I kommer derhen.

Med jeres vision som udgangspunkt kan I træffe oplyste beslutninger. I står med grundlaget for en business case og kan overskue økonomi, investeringer, potentiale og ikke mindst de nødvendige organisatoriske tilpasninger.

På den baggrund kan vi sammen med jer følge roadmap’et trin for trin hen mod digitaliseringen – og hele tiden følge op.

Vi laver både digital strategi til B2B og B2C.

Implementering

Når vores rådgivningsforløb er gennemført, og I skal eksekvere de forskellige trin i roadmap’et, er næste skridt at vælge leverandør. Vi kan hjælpe jer ved at udarbejde udbudsmateriale, vurdere tilbud fra leverandører og agere bisidder på leverandørmøder. Formålet er at sikre, at I får de rigtige partnere.

Hvis I ønsker selv at implementere jeres nye løsning, kan vi aflevere et færdigt løsningsdesign med konkrete handlingsanvisninger – med eller uden wireframes og design – og ruste jeres egen it-afdeling til at varetage udviklingen.  Og så står vi naturligvis gerne fortsat på sidelinjen og hjælper projektet i gang hos jeres interne udviklere og agerer sparringspartner og kvalitetssikrer. 

I kan også vælge, at vi skal varetage den tekniske udvikling af jeres nye digitale løsninger, ligesom vi kan hjælpe jer med UX og design, PIM, online marketing og mobile apps.

Nedenfor kan I læse mere om grundlaget for digital startegi og få adgang til et værktøj, der kan hjælpe jer med at prioritere jeres digitale indsatsområder. 

Kontakt mig

Vil du gerne vide mere om, hvordan I kan styrke jeres digitale forretning, så send en mail eller slå på tråden.

Tak for din tilmelding til vores nyhedsbrev. Hvis du ikke modtager en bekræftelsesmail, så tjek dit spamfilter :)