Digital strategi

Træf de rigtige valg fra begyndelsen

Digitaliseringsprocessen er et forretningsstrategisk tiltag, og det er vigtigt, at I fra begyndelsen har overblik over jeres organisatoriske setup, IT, data og processer, så planen for digitaliseringen bliver realistisk. 

Vi rådgiver jer i spændingsfeltet mellem kunder og systemer, og vi hjælper jer med at afklare jeres digitale potentiale samt at identificere de mest værdiskabende indsatser. Resultatet bliver øget omsætning og effektivisering af jeres forretning.  

Baseret på vores specialistviden hjælper vi jer med at træffe de rigtige valg på de rigtige tidspunkter. Vi agerer bindeled mellem ledelse, marketing, salg og IT, og vi sikrer, at alle parter bliver hørt i processen. 

I processen er vi garant for, at I kommer omkring alle relevante aspekter.

Vi giver jer overblik og belyser både muligheder og potentielle faldgruber undervejs samtidig med, at vi viser jer vejen til at nå i mål. Det gør vi med udgangspunkt i vores brede erfaring med digital forretningsudvikling hos en lang række ambitiøse B2B- og B2C-virksomheder. 

Vi ved, hvilken rolle jeres eksisterende systemer spiller, og hvordan vi får det bedste ud af dem med mindst mulig indsats. Vi kender vigtigheden af at automatisere processer og kan italesætte det ud fra den forretningskontekst, som henholdsvis salg, marketing og kundeservice sidder med. Vi ved med andre ord, hvad det kræver at drive digital forretning. 

Vi mener, det er forretningen, der skal styre valget af den tekniske platform – ikke platformen, der skal udstikke rammerne for forretningen. Vi kan vejlede jer om valg af platform ud fra jeres specifikke behov, ressourcer og mål. Vores fokus er at sikre en platform og arkitektur, som jeres forretning kan vokse med. Vi skal samtidig sikre, at I får det optimale udbytte af alle eksisterende og nye systemer.

Læs mere om vores tekniske anbefalinger

Sådan hjælper vi jer med digital strategi

Strategiprocessen

Fra research til roadmap og prioritering af indsatser

Hos os starter al strategiarbejde med indsigt i det marked, I agerer i. Derfor bruger vi tid på at kortlægge markedet, konkurrentsituationen, stakeholderinteresser og ikke mindst kundebehov og -adfærd.

Herefter formulerer vi sammen jeres vision, og vi afklarer, hvilke krav der stilles til jeres organisation i forhold til processer, systemer og data for, at I kan nå jeres vision.

Endelig omsætter vi visionen til et roadmap, der skitserer, hvor det skaber værdi for jer at lægge tyngde her og nu, og hvad I bør satse på over tid.

Hvilken værdi giver det jer?

Når vores rådgivningsforløb er gennemført, er I godt rustede til at tage de rigtige beslutninger omkring jeres digitale initiativer. Det er I fordi: 

  • I har en tydelig vision, målepunkter og en prioriteret liste over hvilke digitale tiltag, I bør iværksætte for at eksekvere visionen.
  • I er sikret organisatorisk konsensus, så alle er enige om, hvilken vej I skal, og hvordan I kommer derhen.
  • I står med grundlaget for en business case og kan overskue økonomi, investeringer, potentiale og ikke mindst de nødvendige organisatoriske tilpasninger. 

Implementering af strategien

Når I skal eksekvere de forskellige trin i jeres roadmaphjælper vi jer gerne med at vælge de rigtige samarbejdspartnere. Vi kan hjælpe jer ved at udarbejde udbudsmateriale, vurdere tilbud fra leverandører og agere bisidder på leverandørmøder.  

Hvis I ønsker selv at implementere jeres digitale indsatser, kan vi aflevere et færdigt løsningsdesign med konkrete handlingsanvisninger – med eller uden wireframes og design – og ruste jeres egen IT-afdeling til at varetage udviklingen.  Og så står vi naturligvis gerne fortsat på sidelinjen og hjælper projektet i gang hos jeres interne udviklereagerer sparringspartner og kvalitetssikrer løsningen 

I kan også vælge, at vi skal varetage den tekniske udvikling af jeres nye digitale løsninger.