Hvad er composable commerce?

Med composable commerce vælger du en ”best of breed”-tilgang i din it-arkitektur. I en composable commerce-løsning bliver de teknologiske komponenter og forretningslogikker, som en monolit-løsning er bygget op af, splittet i mindre moduler. Modulerne kombineres derefter i en løsning, der er tilpasset netop dine og dine kunders behov. Et modul består altså af afkoblede pakker af funktionaliteter, som støtter op om specifikke forretningsprocesser i værdikæden og kunderejsen.  

Når behovene ændrer sig, kan du tilføje, fjerne eller skifte et eller flere moduler, uden at hele løsningen skal skiftes ud eller kodes om. En af de helt store fordele ved composable commerce er netop agiliteten, der gør det nemt at justere i løsningen.

Uafhængighed af licenser og leverandører

I modsætning til store enterprise-løsninger, hvor du binder dig til én udbyder og dennes licens, investerer man med composable commerce i forskellige systemer, som kan tilføjes, fjernes eller erstattes med nye eller bedre dedikerede best-of-breed-systemer. Med composable commerce bliver du dermed uafhængig af enkelte systemers licenspriser.  

Muligheden for at sammensætte de unikke moduler, som systemet skal bygges op af, giver dig desuden frihed til at forme det IT-landskab, som er mest relevant for netop din forretning. Det betyder, at du ikke betaler for funktioner og features, som ikke er relevante, men som ofte indgår i en klassisk monolit-pakkeløsning.

Med composable commerce sammensætter du din ecommerce-løsning, så den består af komponenter fra udvalgte leverandører, der er specialiserede i at udvikle robuste produkter inden for hver deres niche.

Altså flere forskellige leverandører, som er eksperter inden for hver sit område. Det er et alternativ til en ”one size fits all”-løsning (som indeholder alt fra produktkatalog, kurv, ordrehåndtering, priser med mere) i ét standardprodukt fra én leverandør.

Ved at udvælge specifikke funktionaliteter og sætte dem sammen i moduler, vælger du kun det, der giver mening for forretningen.

Forretningen i pakker

Men hvordan fungerer modulerne? Kort fortalt er et modul det, man på engelsk kalder Packaged Business Capability (PBC). PBC’er er en gruppering af microservices (med specialudviklet logik) og best-of-breed-systemer, som understøtter specifikke forretningsprocesser. En PBC er med andre ord en applikation, som er bygget rundt om konkrete funktioner, som indeholder forretningslogik.

Og nu er vi ved at dyppe tæerne i den mere tekniske baggrund for composable commerce i Vertica-regi. Lad os derfor tage springet og dykke ned i den digitale arkitektur, som ligger bag composable commerce.

Composable commerce og MACH – to sider af samme sag?

Hvad er MACH-arkitektur?

MACH-arkitektur er det underlæggende fundament, som muliggør composable commerce.

MACH er et akronym, der beskriver de egenskaber, som MACH har, og som gør det til en fremtidssikker og skalerbar ecommerce-arkitektur. Det kan du læse mere om her.Egenskaberne ser sådan ud:


M
: Microservices. Microservices er små uafhængige stykker kode, som hver især varetager en opgave i din løsning. Ved at udvælge de specifikke funktioner, som din løsning skal bestå af, sammensættes microservices, som passer dertil. PBC’er bygges derefter op om de microservices, som skal fungere sammen.

A: API-first. API’er gør det muligt for dine systemer at tale sammen. På tværs af backend, frontend og imellem PBC’er. Ved hjælp af API’er sikrer du, at din løsning er fleksibel, og at en lille ændring eller fejl i den ene ende af systemet ikke påvirker resten af systemet. Hvis der for eksempel sker en fejl i søgefunktionen, kan resten af din løsning sagtens køre videre uden påvirkning, da de enkelte dele fungerer internt uafhængigt. I code first-løsninger, som de ser ud i monolitten, kan der være uigennemskuelige sammenhænge, der skaber utilsigtede ændringer i den ene ende af koden, når noget ændres i den anden ende.

C: Cloud-native. Ved at være hostet i skyen får du langt mere computerkraft, mere sikkerhed, mindre vedligehold til hardware og mulighed for at skalere enkelte dele af løsningen, når behovet opstår. Hvis du har et godt tilbud til Black Friday på forsiden af din webshop, bliver kurv-funktionen muligvis spidsbelastet mens søgefunktionen stort set ikke anvendes. I en monolitløsning skal man booste alle funktioner for at kurven kan følge med. Med composable commerce og MACH kan man skalere den enkelte funktion efter behov. Derfor er cloud-hosting en central del af fremtidens ecommerce-platforme, da den gør løsningens drift billigere og mere agil.

H: Headless. Når en løsning er headless, betyder det, at frontend og backend ikke er koblet sammen, men fungerer selvstændigt hver for sig. De taler i stedet sammen gennem API’er i systemet. Det giver frihed til at udvikle i backenden og designe frontenden, uden at det kræver involvering på tværs. Det skaber korte processer i forhold til at lave ændringer, tests eller justeringer til de dynamiske forbrugerbehov. Headless giver dig med andre ord en ultrakort time-to-market for nye produkter, digitale initiativer, features og designs.            

Chip med kanaler til og fra i lilla farve. Skal illustrere moderne teknologi herunder fordele i MACH og composable commerce.

Hvilke fordele er der ved composable commerce?

Der er mange fordele at hente ved at tænke composable-tilgangen ind i sin ecommerce arkitektur. Både for B2C og B2B-virksomheder.

Blandt de mest fremtrædende er:

  • Kortere time-to-market
  • Skalerbarhed og fremtidssikring
  • Overskuelighed i it-arkitektur og systemer
  • Uafhængighed af store leverandører og deres licenspriser
  • Bedre mulighed for innovation og digital forretningsudvikling
  • Fremtidssikret løsning, der kan adopteres til nye kundevendte kanaler
  • Agilitet og fleksibilitet til at kunne sammensætte løsningen efter behov og krav.