Pallette med tuber med maling og pensler fra Søstrene Grene, der har gennemført en succesfuld omnichannelstrategi og vækstet
Udfordringen

Fra offline til online

Efter flere års offline vækst gennem en succesfuld franchise-forretningsmodel besluttede Søstrene Grene at udnytte sit digitale vækstpotentiale. For at det skulle lykkes, var det nødvendigt at skabe tydelig sammenhæng mellem butikkerne og de digitale kanaler.

Derfor opsøgte Søstrene Grene Vertica for at få hjælp til at lægge den rette omnichannel-strategi.

Analysefasen

Indsigter

Forud for den endelige omnichannel-strategi foretog vi en grundig analyse. Vi foretog blandt andet en række kundeinterviews, besøgte butikker og lagre i ind- og udland, udførte stakeholderinterviews, procesanalyser og konkurrentanalyser.  

I kundeinterviews med danske og tyske målgrupper fremgik det, at der var et udtalt ønske om en digital version af universet. Der var altså et helt oplagt forretningspotentiale.  

Procesanalyse og besøg i butikker og lager 

På besøg i udvalgte butikker i Danmark og Tyskland fik vi viden om de forhold, der gør sig gældende i en Søstrene Grene-butik. Besøgene hos de forskellige partnere (franchise-tagere) brugte vi også til at afdække flere perspektiver af forretningen og forstå de konkrete arbejdsgange i butikkerne.

Vi fik vigtige indsigter i, hvilke krav vi kan tillade os at stille til personalet i en rådgiverfunktion, og hvilke krav der er til lagerstyring i en travl hverdag. Det gav værdifuldt input til prioriteringen af omnichannel-indsatser. Samtidig skabte dialogen medspillere blandt partnerne fremfor modspillere.  

I forlængelse af besøgene i butikker og lagre foretog vi en række procesanalyser. Her kortlagde vi, hvilke processer der blev påvirket af omnichannel-initiativerne, herunder den omfattende opgradering af procedurer inden for produktberigelse og fulfillment. Det gav samtidig overblik over øvrige udviklingsprojekter i organisationen, som havde relevans i forhold til omnichannel-aktiviteterne. 

Stakeholderinterviews og konkurrentanalyser

Interviews blandt Søstrene Grenes C-level-medarbejdere gav vished om en bred opbakning til de virksomhedstransformerende initiativer. Samtidig bidrog de til udarbejdelsen af det strategiske roadmap. De sikrede også en koordinering med andre overordnede initiativer i virksomheden.

Konkurrentanalyserne gav vigtigt input til udfoldelsen af den digitale tilstedeværelse. Blandt andet hvordan den stærke tilstedeværelse på sociale medie-kanaler kunne udnyttes i go to market-strategien. Og ikke mindst, hvordan Søstrene Grene kunne positionere sig i forhold til konkurrenter.

Samarbejdet med Vertica har været ekstremt fedt. De er gode til at forstå de udfordringer, vi som forretning og organisation har. De er også gode til at udfordre os, når der er behov for det. Det er en egenskab, som er ekstremt vigtig hos en partner, når man bevæger sig ud på sådan en rejse.

Og sidst men ikke mindst, så er de behagelige mennesker at arbejde sammen med, så det daglige samarbejde er virkelig rart.
Vision

Experiences like no other

På baggrund af indsigter fra analysen udviklede Vertica og Søstrene Grene i tæt samarbejde en omnichannel-strategi under overskriften ”Experiences like no other”.

Strategivisionen udfolder, hvordan Søstrene Grene gennem personlige services på tværs af digitale- og offline-kanaler skal formidle Anna og Claras forunderlige univers i en moderne digitaliseret virkelighed. 

Ledestjernen er et omnichannel-roadmap med faseinddelte indsatsområder fordelt over en tre- til fireårig periode. Heri findes også konkrete værktøjer, der skal binde virksomhedens offline- og onlinekanaler sammen.

Roadmappet indeholder blandt andet etableringen af en omnichannel-platform, et produkt management system, et loyalitetsprogram og meget mere.

Smartphone med screendumps fra Søstrene Grenes digitale salgskanal, der på baggrund af en god digital strategi er i vækst
Produktvisning af fletkurv på smartphone fra Søstrene Grene, der med en gennemarbejdet digital strategi har skabt vækst
Resultater

Fra 0-125 milioner på under et år

Efter bare et år fra go-live med den nye digitale løsning har Søstrene Grene blandt andet opnået:

  • En trecifret millionomsætning online
  • At være online på seks forskellige markeder
  • +71 % vækst i time spend on site
  • Øget offline-salg i markeder med digitale salgskanaler.
  • 5,5 mio. solgte produkter online
  • +180 nye ansatte på web-lager.
  • Guld i E-handelsprisen for Bedste e-handelscase
  • Guldvinder i Danish Digital Awards i kategorien Digital Transformation
Produktvisning af stofpose fra Søstrene Grene, der med en gennemarbejdet omnichannel strategi har skabt digital vækst