← Tilbage til caseoversigt

Rørforeningen

Et strategisk samarbejde mellem fem vvs-grossister i brancheorganisationen Rørforeningen har udmøntet sig i én fælles platform til håndtering af stamdata på vvs-produkter. Det betyder lettere dataudveksling og kortere time-to-market til fordel for både grossister og leverandører.


Fordel at samle data ét sted

Rørforeningen har siden 1970’erne udviklet, drevet og ajourført vvs-nummersystemet, som er et register af unikke vvs-numre på vvs-produkter fra 400 leverandører i Danmark. Formålet med vvs-numrene er at give overblik over sortiment og sikre korrekt vare-bestilling i vvs-branchen. Vvs-nummersystemet er det eneste samlede register over vvs-produkter i Danmark og er anvendt af hele branchen.

Tidligere blev vvs-numrene primært udgivet i trykte kataloger. Øvrige stamdata på de mange vvs-produkter blev udvekslet direkte mellem grossister og leverandører. Det betød, at det kunne tage lang tid for grossisterne at få produkterne gjort klar til salg via egne salgskanaler.

Da det langt hen ad vejen var de samme data, som grossisterne hver især indhentede hos leverandørerne, var der et stort potentiale i at samle produktdata ét sted. Derfor tog medlemsvirksomhederne i Rørforeningen – Brødrene Dahl, Sanistål, Lemvigh Müller, A&O Johansen og DJ Supply en strategisk beslutning om at etablere en fælles platform til masterdata på vvs-produkter.

Krav om en kompleks løsning

For at sikre succes, var det vigtigt, at løsningen gav mærkbare fordele for både leverandører og grossister. For leverandørerne skulle det være let at oprette nye produkter og aflevere tilhørende produktdata. Og for grossisterne skulle det være let at hente stamdata på relevante produkter og anvende dem i egne systemer.

Selve systemet skulle håndtere store mængder af information om produkterne og understøtte forskellige dataformater. Samtidig skulle systemet kunne segmentere og præsentere data i overensstemmelse med ETIM-standarder, som er branchens internationale klassificering af tekniske produkter.

Det blev besluttet at bygge platformen i PIM-systemet inRiver.

 

Hurtigere time-to market

I dag har Rørforeningen et dynamisk PIM-system, som indeholder stamdata på 280.000 aktive vvs-produkter og 80.000 udgåede varer. Herudover bliver der løbende oprettet nye produkter, og data på eksisterende produkter bliver ajourført og opdateret. Alle produkter får tildelt unikke vvs-numre og bliver klassificeret efter ETIM-standarder.

Med vvs-kataloget kan leverandørerne selv knytte informationer herunder beskrivelser, billeder, godkendelser, vejledninger, certificeringer eller anden dokumentation til produkterne. Derudover har leverandøren også mulighed for at tilføje logistikdata som mål, vægt og oplysninger om emballage m.m.

Azure Integration Services blev valgt som integrationsplatform og sikrer, at grossisterne nemt og hurtigt kan overføre alle produktdata, logistikdata, fotos og filer til brug i egne systemer. Det betyder, at grossisterne sparer tid og hurtigere kan gøre produkterne tilgængelige på egne salgskanaler. 

Løsningen indeholder også et online katalog, som er bygget i Umbraco. Her kan grossisterne få et hurtigt overblik over det fulde sortiment af vvs-produkter.

Hej

Hej

Hej

406669

vvsartikler

434

leverandører

Tak for din tilmelding til vores nyhedsbrev. Hvis du ikke modtager en bekræftelsesmail, så tjek dit spamfilter :)