Unified commerce

Det centrale i fremtidens handel er, at du som erhvervsdrivende bliver i stand til at møde jeres kunder ensartet i alle jeres touchpoints og skabe værdi for kunden ved at være relevant og personlig. Kodeordene er omnichannel og unified commerce.


Hvad vil dine kunder have?

Mere end nogensinde før er du som erhvervsdrivende nødt til at have kundernes forventninger i centrum af jeres forretning. Kunderne af i dag og i morgen forventer at blive mødt personligt og intelligent – vi skal med andre ord vide, hvad de ønsker sig, og hvad de har brug for.

Vi skal kunne spotte, hvor vi kan gøre mere for kunden, optimere yderligere internt og skabe større værdi i sammenspillet.

Det fordrer, at vi forstår kundens rejse mellem vores touchpoints, og at vi er i stand til at opsamle og udnytte data undervejs. Vi skal kunne se sammenhænge i vores virksomhed hele vejen fra indkøbet af en vare over markedsføring og salg, lagerhåndtering, pluk og forsendelse til den endelige fakturering.

Omnichannel og unified commerce

Vi har i nogen tid omtalt ovenstående som omnichannel, hvor I som virksomhed er i stand til at møde kunden personligt og ensartet på alle jeres platforme, og hvor I kan genkende kunden og fortsætte en kvalificeret dialog, selv om kunden eksempelvis skifter device undervejs. 

Unified commerce tager omnichannel skridtet videre. Her skal I ikke blot kommunikere det samme til kunden på alle jeres platforme. Her skal kunden også kunne foretage sig det samme på alle jeres platforme. 

For at kunne imødekomme forventningen fra kunderne fremadrettet skal I som virksomhed være digitaliseret i en grad, hvor jeres kunder har alle jeres services tilgængelige, uanset hvor de kommer i kontakt med jer. 

Det betyder, at I skal møde kunderne fra et samlet udgangspunkt og have en løsning der er i stand til at understøtte så mange af jeres touchpoints som muligt, så skellene imellem dem udviskes. Målet er, at kunden oplever en sammenhængende kunderejse og dialog med jer. I skal fremstå som ét samlet brand. Og jeres services skal hænge sammen, så I har én samlet forretning.

Giv kunderne frit valg på alle hylder

Det skal være hurtigt og bekvemt for jeres kunder at browse, købe eller returnere hos jer – ellers går de andre steder hen.

Fra et system- og datamæssigt perspektiv skal vi bygge løsninger med dette for øje. Løsninger der sætter os i stand til at tænke i og skabe sammenhænge. Løsninger, der fra starten er udtænkt til at fungere i mere overordnede kontekster.

Overblik, brand value og salg

Den sammenhæng, det kræver at kunne fortsætte dialogen med kunden på tværs af platforme, kan være svær at skabe. Det fordrer, at I dropper tankegangen om ”kanaler” og tænker i én samlet forretning. I skal være i stand til at anskue tingene i det store perspektiv. Det gælder både kundens interageren med jer og jeres samlede forretning. Alt dette skal betragtes fra såvel den procesmæssige som den organisatoriske, systemmæssige og datamæssige vinkel. Målet er altid at skabe værdi – for kunden og for jer.

Unified commerce er fremtiden, og hvis du vil overleve som virksomhed, er det den eneste farbare vej at gå. Blandt gevinsterne ved unified commerce er først og fremmest et øget salg og derudover et større overblik for jer som virksomhed, besparelser gennem strømlining af systemer og en styrket brandidentitet.

Vi hjælper jer med at tilrettelægge et roadmap for, hvor og hvornår det skaber værdi at sætte ind, så I gradvist kommer tættere på målet – at kunne møde jeres kunder ensartet, personligt og kvalificeret med alle jeres services tilgængelige på tværs af platforme og devices.

Troels Riisbrich Underlien

Partner, Arkitektur og integration

Én samlet forretning

At omstille sin forretning til unified commerce fordrer en række organisatoriske og systemmæssige ændringer. Med unified commerce skal der ske en sammensmeltning mellem jeres markedsvendte systemer (CMS, commerce, e-mail system, dialogværktøj og social media), jeres masterdata og forretningssystemer (PIM og ERP), jeres eventuelle trykte kanaler (katalog) samt jeres butikssystemer (POS og instore) og endelig jeres apps.

I skal have de fornødne værktøjer til at kunne arbejde med data om jeres kunder og deres ageren i jeres løsninger, og I skal kunne opfange tendenser og segmenter i realtid, så I kan reagere med det samme og dermed leve op til kundernes forventninger om aktualitet og relevans. Den samlede unified commerce-løsning skal tillade jer at arbejde både individuelt og segmenteret med jeres kunder – også automatiseret.

Systemer og platforme

At skabe en unified commerce-løsning handler om at sammenkoble en række systemer og processer. En unified commerce platform findes i dag ikke, som ét system. I stedet er der tale om en række logiske områder af funktionalitet, man skal tænke ind for at være i stand til samlet set at understøtte unified commerce. 

Vi rådgiver jer med henblik på, at I skal stå tilbage med så få systemer som muligt. Målet er, at vi i fællesskab bygger den simplest mulige og mest sammenhængende platform, der sætter jer i stand til at møde jeres kunders forventninger både nu og i fremtiden.

Kontakt mig

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om integration. Jeg har mere end 15 års erfaring med e-handel, digital forretning og integration af systemer og virksomheder.

Tak for din tilmelding til vores nyhedsbrev. Hvis du ikke modtager en bekræftelsesmail, så tjek dit spamfilter :)