Elektronisk samhandel og EDI

Når vi skal binde jeres processer sammen på tværs af virksomheder og systemer, kan det være relevant at inddrage elektronisk samhandel, som også kaldes EDI (Electronic Data Interchange).

EDI betyder, at to virksomheder udveksler data direkte mellem to eller flere af deres systemer, og at de data bliver udtrykt i en aftalt standard. Der er faste standarder for udformningen af alt lige fra ordrer og fakturaer til følgesedler.

EDI kan bruges til klassiske arbejdsgange som:

 • Ordrehåndtering og fakturering
 • Indkøb
 • Lagerhåndtering og logistikhåndtering

Demo: Implementering af et EDI setup

Start med pilotprojekter

En af de store fordele ved EDI er, at I kan starte med en række mindre pilotprojekter. Herefter kan I gradvist udrulle det til at gælde for alle jeres samhandelspartnere, uden at der løber meromkostninger på. Det betyder, at I løbende kan effektivisere jeres samhandel yderligere.

Hos Vertica kan vi tage hånd om hele processen. Sammen med jer udvælger vi de første pilotkunder og lægger en plan for den videre udrulning.

Vi sikrer, at jeres processer bliver ensrettede, og vi garanterer jer den billigste, hurtigste og letteste implementering for alle parter. Undervejs sørger vi selvfølgelig for at give jer hyppige afrapporteringer og sikre, at I er præcis så involverede, som I ønsker at være.

EDI kan bruges mange steder

EDI kan også bruges til:

 • Håndteringer af bankforretninger og kontoudtog
 • Bestilling af transport med track-and-trace til alle involverede parter
 • Bestilling af eksempelvis Naturgas med automatiserede statusrapporter
 • Indkøb hos eksterne leverandører
 • Optimering af interne processer som eksempelvis intern fakturering

Sådan hjælper vi jer

Uanset om I ønsker ekspertbistand til et af jeres egne teams eller har brug for en totalleverandør, så får I en personlig ekspert, der har erfaring med netop jeres type behov.

Vi hjælper efter en model, der passer jer.

 • Vi hjælper jer med at sammensætte pakker af standarddokumenter til EDI, der dækker jeres processer, så integrationen til samhandelspartnere kan blive så gnidningsløs så muligt.

 • Vi håndterer kommunikationen med jeres partnere og kan hjælpe dem med effektivt at blive integreret til jeres virksomhed – herunder sikre aftaler om formater og afvikling af test.

 • Vi hjælper jer med at udvælge pilotkunder, afvikle indledende implementeringer og sikre successen med EDI hos jer med fokus på udrulning til alle jeres partnere.
Service og 24/7-vagtordning