Prioriter jeres digitale indsatser

Når I skal prioritere mellem jeres mange mulige digitale indsatsområder, kan I med fordel bruge en prioriteringsmatrix som værktøj. Formålet er at skabe enighed om, hvilke indsatsområder der er de vigtigste, så I løbende kommer i mål med en række tiltag – frem for arbejde med alle på én gang.


Matrix til prioritering af indsatsområder

Når I har fået skabt en bruttoliste over digitale indsatsområder er næste trin i processen at tage stilling til, hvilke indsatser der skal sættes i gang nu og her, hvilke der skal afvente eller måske helt udgå. Det kan I gøre på en workshop, hvor I drøfter værdien af hver enkelt indsats og de relaterede konsekvenser og udfordringer op i mod jeres kompetencer og ressoucer. 

Et indsatsområde kan dække helt overordnede temaer som eksempelvis at forbedre kundeoplevelsen eller at få bedre styr på indkøbsprocesserne. Men der kan også være tale om mindre initiativer, som eksempelvis at implementere en recommendation engine eller styrke e-mailkommunikationen for dermed at forbedre kundeoplevelsen- og loyaliteten.

Agendaen for øvelsen er at skabe konsensus om, hvilke indsatsområder/initiativer der har størst værdi i forhold til jeres mål, ressourcer og forretningsmæssige overligger. I Vertica arbejder vi med en strategisk prioriteringsmatrix for at sikre, at vi udvælger og prioriterer indsatserne rigtigt ud fra fem parametre:

1. Forretningsværdi
2. Værdi for kunderne
3. Implementeringskompleksitet
4. Driftsomkostninger
5. Strategisk værdi

Ved at benytte prioriteringsmatrixen udforsker I værdien og potentialet af hvert enkelt tiltag, hvilket gør jer i stand til at foretage en kvalificeret prioritering og udvælgelse. Derudover vil en fælles diskussion skabe enighed om indsatserne på tværs af alle interessenter i virksomheden.

Om øvelsen

De fem parametre

Forretningsværdi: Hvilken værdi har implementeringen af det pågældende initiativ for jeres forretning? Initiativet skal understøtte de forretningsmæssige mål. Det kan være alt fra øget salg og lead-generering over kundeloyalitet til besparelser ved f.eks. procesoptimering.

Værdi for kunderne: Hvilken værdi vil initiativet have for kunderne? Vil det have positiv indflydelse på kundernes ønsker og behov? Det kan være helt konkrete initiativer som optimering af brugeroplevelsen via forbedret søgning og filtrering, eller omhandle kundernes generelle opfattelse af jer som samarbejdspartner eller brand.

Implementeringskompleksitet: Hvilken værdi vil initiativet tilføre virksomheden i forhold til, hvad det vil kræve at udvikle det? Er omkostningerne til implementering høje, så skal værdiscoren sættes lavt. 

Driftsomkostninger: Hvad er de løbende omkostninger til drift og vedligeholdelse? 

Strategisk værdi: I hvor høj grad støtter initiativet op om den generelle strategiske udvikling af jeres virksomhed?

Sådan griber I det an

Sammen vurderer I de enkelte indsatsområder/initiativer ved at give dem en værdiscore fra 1-5 ud fra de fem parametre. Når I har været igennem øvelsen, vil arket generere en liste med initiativerne i prioriteret rækkefølge, så I kan se, hvilke indsatser der skaber størst værdi, er mindst omkostningstunge og samtidig er nemmest at implementere.

Matrixen hjælper jer således med at skabe overblik og giver jer en meget håndgribelig rettesnor for, hvordan og i hvilken rækkefølge de digitale indsatser skal prioriteres og eksekveres. Gruppediskussionen er ofte lige så værdifuld som selve værdiscoren af de enkelte initiativer, da den tvinger jer til at reflektere over valg og fravalg. 

Vi har samlet det hele i en matrix, som I frit kan downloade og bruge i jeres prioritering ved at udfylde formularen nedenfor. 

Kontakt mig

Vil du gerne vide mere om, hvordan I kan styrke jeres digitale forretning, så send en mail eller slå på tråden.

Tak for din tilmelding til vores nyhedsbrev. Hvis du ikke modtager en bekræftelsesmail, så tjek dit spamfilter :)