Rekrutteringsproces

Ansøgning og samtaler

Vi slår løbende ledige stillinger op her på hjemmesiden og relevante jobdatabaser. Hvis du ønsker at ansøge om jobbet, bliver du via et link ledt over i vores rekrutteringssystem. Her kan du uploade din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter. Vi er klar over, at det ikke er muligt at give et fuldstændig retvisende billede af dig selv ud fra ansøgningen, men indledningsvist er det altvi har. Fortæl os derfor om din passion og dine værdier. Din historie og dine drømme. Når du har sendt din ansøgning, får du automatisk en kvitteringsmail.  

Hos os involverer vi alle medarbejdere i rekrutteringsforløbet, og derfor vil din ansøgning blive læst af den/de medarbejdere, som er relevante for den specifikke stilling og fagområde. Vi vurderer din ansøgning ud fra, om dine personlige og faglige kompetencer matcher stillingen og Vertica. Nogle gange foretager vi en telefonscreening, hvis der er detaljer i ansøgningen, som vi gerne vil have uddybet. Vurderer vi, at der kunne være et match, kontakter vi dig for at invitere dig til en personlig samtale. 

Der er som regel ikke noget fast tidsinterval for processen, da vi løbende vurderer og indkalder til samtaler. Bliver du ikke indkaldt til samtale, får du afslag pr. mail. 

Samtaler

Vertica holder vi altid to samtalerunder, hvor du vil møde flere af vores medarbejdere. Ved første samtale er fokus typisk på dine faglige kvalifikationer og motivation for at søge jobbet. Samtalen giver også dig mulighed for at lære mere om Vertica, og hvad jobbet indebærer. I de fleste tilfælde vil vi inden samtalen give dig en case eller bede dig løse en konkret opgave, som du afleverer inden eller har med til samtalen. 

Hvis både du og vi ønsker at fortsætte dialogen, vil du blive inviteret til endnu en samtale. Inden denne samtale vil du blive inviteret til at udfylde en personlighedsprofil og en kognitiv test derhjemme. I forhold til personprofilen er der ingen rigtige eller forkerte svar. Dine svar giver os en indikation af, hvordan du vil handle i bestemte sammenhænge, og hvordan din personlighed matcher jobbet. Den kognitive test bruger vi til at teste din evne til problemløsning og læring. Vi tager resultaterne med som input til samtalen. Ved anden samtale vil du typisk møde to nye ansigter fra Vertica 

Hvis du ikke bliver kaldt til anden samtalerunde, får du et afslag pr. telefon. 

Tilbud om job 

Efter anden samtalerunde har vi typisk fundet den kandidat, der bliver tilbudt stillingen. Uanset om du får tilbudt stillingen eller ej, ringer vi dig op og giver besked om beslutningen. 

Vertica tilbyder en god, fast løn, som matcher dine kvalifikationer samt en attraktiv pensionsordning og sygdomsforsikring. Vi tror på, at vores projekters succes bunder i en fælles indsats, og derfor har vi også en bonusordning baseret på vores fælles resultat for hele Vertica. 

Behandling af dine persondata 

Når du søger et job hos Vertica, skal du være opmærksom på, at vi behandler personoplysninger om dig. Dit navn, telefonnummer samt øvrige oplysninger, som du har givet os i din ansøgning og CV, vil blive gemt i vores rekrutteringssystem i op til 6 måneder. 

Vi anvender kun dine data til rekrutteringsformål, og dine personlige oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen på området. 

Medarbejdere, der deltager i rekrutteringsprocessen, får adgang til oplysningerne. 

Onboarding

Den første tid i Vertica

Mentorforløb

Din opstart i Vertica

Hos Vertica lægger vi vægt på, at du som ny kollega føler sig velkommen, velinformeret og falder godt til både fagligt og socialt. Derfor har vi tilrettelagt et introduktionsforløb, hvor du som nyansat får tildelt en personlig mentor. Han eller hun vil sikre dig en god start og klæde dig godt på til dit nye job. 

Allerede inden jobstart vil du modtage en mail med informationer om, hvem din mentor er, hvilket team og/eller projekt, du skal være en del af, samt lavpraktiske informationer om, hvor og hvornår du skal møde op. 

På forhånd er der lagt en plan for din første dag, uge og måned, som du vil blive præsenteret for, når du møder ind. Du vil også få en generel introduktion til Vertica og en rundvisning i huset. Din mentor sikrer, at dit team står klar til at tage imod dig efter introduktionen. 

Din mentors opgaver

  • Svare på praktiske såvel som projekt- og processpørgsmål i forbindelse med opstarten. 
  • Introducere dig til huset, dit team og nye kolleger.
  • Forestå introduktion eller undervisning i relevante teknologier eller værktøjer, som er ukendte for dig.
  • Sikre at du kommer med til fælles morgenmad og frokost samt introducere dig til de sociale aktiviteter.

Sammen med din mentor aftaler du, hvordan ordningen skal forløbe fremadrettet. Det kan være alt fra et til to ugentlige møder, udover den almindelige daglige kontakt, hvor der altid er plads til spørgsmål. På møderne kan du fx blive præsenteret for eller blive undervist i relevante teknologier eller værktøjer, som du ikke har erfaring med fra tidligere. 

I løbet af den første periode vil du blive inviteret til en række møder, hvor du bliver introduceret til de forskellige afdelinger/fagområder i Vertica og på den måde får indsigt i andre kollegaers opgaver og roller.

Mentorordningen forløber som udgangspunkt i de første tre måneder.  

Herefter får du en karrierecoach, som har til opgave at guide dig bedst muligt i forhold til dit videre karriereforløb i Vertica. Det er også din karrierecoach, der inviterer til den årlige medarbejderudviklingssamtale og den halvårlige opfølgning. Her drøfter I både de faglige, sociale og personlige aspekter af dit arbejde og lægger planer for fremtiden. Som medarbejder har du selv indflydelse på, hvem din karrierecoach skal være.