Naturlig udskiftning af BizTalk med Azure  

Med udsigt til at skulle modernisere og konsolidere flere ERP-systemer til én samlet cloudløsning baseret på Microsofts Dynamics 365 i hele koncernen, var det naturligt at integrationen også fulgte med ud i skyen.   

Danish Agros eksisterende integrationsplatform var baseret på Microsofts on premise BizTalk-platform - og for at ruste koncernen til en mere agil og skalerbar fremtid valgte Danish Agro i samarbejde med Vertica at etablere og flytte koncerns integrationsløsning over i Microsoft Azure. 

Ved at migrere integrationsplatformen fra BizTalk til Microsoft Azure, har vi blandt andet hjulpet Danish Agro med at skabe et mere brugervenligt overblik over integrationer og en stærkere API-baseret onboarding af nye samarbejdspartnere. 

Overblik over integrationer 

Med den nye integrationsløsning har Danish Agro fået overblik i mere end én forstand. Azure konsoliderer organisationens processer og dataflows - og det giver Danish Agro ét samlet overblik over alle integrationer. Samtidig har hver integration fået en drejebog, der viser, hvordan data integreres rundt i koncernens mange systemer.  

Denne mapping af processer er et stærkt redskab, når det kommer til at overvåge systemerne for fejl – og at løse fejlene. Det effektiviserer arbejdet for alle stakeholders og giver i det store hele mere velfungerende løsninger for Danish Agro og organisationens samarbejdspartnere. 

I den nye integrationsløsning er det derudover også blevet muligt for forretningsbrugerne at få indsigt i integrationerne. Det betyder, at Danish Agro nu har brugerdefinerede dashboards, rapporter og visuelle overblik ved hånden, som gør det muligt at følge datarejsen, blive klogere for forretningen og tage veloplyste beslutninger. 

Integrationsplatform sikrer manøvredygtighed 

Overordnet har integrationsløsningen sikret Danish Agro et bedre overblik over integrationer på tværs af systemer og selskaber. Samtidig har løsningen lettet processerne omkring onboarding af nye samarbejdspartnere eller datterselskaber ved hjælp af APIer.  

Med andre ord understøtter løsningen integrationsbehovene i koncernen og udgør et solidt grundlag for yderligere vækst i koncernen. Løsningen sikrer herudover, at koncernen er manøvredygtig og kan handle hurtigt, hvis der opstår uventede udfordringer med it-setuppet. 

Da Danish Agro i foråret 2020 blev ramt af et omfattende hackerangreb, spillede integrationsplatformen en afgørende rolle i forhold til at genoprette koncernens it-setup. Systemer genopstod på andre servere eller i skyen, og uden integrationsplatformen havde det ikke været muligt at aktivere systemerne så hurtigt, som det lykkes at gøre. 

Teknologi i løsningen

Løsningen anvender i stor stil hele stakken af Azure Services med API Management, Azure Functions, Logic AppsEventgrid, Service Bus som de bærende søjler. 

Derudover anvendes Azure DevOps til CI/CD - en komplet styring af en applikations livscyklus. 

Power BI anvendes til live visualiseringer og dashboards.