Et langsommeligt system

Når en landmand kontakter Daka, er der i virkeligheden tale om en uønsket situation. Landmanden har fundet et af sine dyr døde og skal nu have bestilt en afhentning af dyret. Hver dag kører Daka rundt i hele landet for at hente døde dyr - og jo før de bliver hentet, jo bedre. Det sikrer nemlig en hurtig og fleksibel indtransport af råvarerne, og højner kvaliteten af de færdige produkter.

Tidligere måtte landmændene benytte sig af et langsommeligt voice-response-system eller et webinterface, der kun fungerede på computeren inde på kontoret.

Vertica fik derfor til opgave at udvikle en simpel app til at bestille afhentning af selvdøde dyr fra dansk landbrug og dyreerhverv. Målet var nemmere bestilling, bedre kundeservice og at reducere time-to-market.

Garanti for brugervenlighed

Forudsætningen for succes var utvetydigt, at appen skulle opleves som brugervenlig af landmændene. Daka og Vertica har derfor udarbejdet appen i tæt samarbejde med de faktiske brugere – landmændene.

Dakas brugere fordeler sig over begge platforme. Appen er derfor udviklet som en native app til henholdsvis Android og iOS. Statistikker fra andre brugere i landbruget gav denne indikation inden udviklingen blev sat gang.

Tidlig brugertest og interviews

Vertica besøgte tidligt i projektet en række landmænd rundt omkring i landet, for at interviewe dem om deres brug af Daka, deres behov og ønsker til appen, og for at teste en tidlig prototype.

Prototypen fik positiv respons, og udmeldingerne gav anledning til videre arbejde med funktioner, design og teknik.

Yderligere brugerverificering
Efter landmændsbesøgene blev prototypen forfinet yderligere og testet på den store landbrugsmesse AgroMek. Besøgende på Dakas stand blev inviteret til at afprøve prototypen.

Begejstringen var stor, og Vertica kunne derefter påbegynde kodningen af appen.

Samarbejdet med Vertica har været rigtig godt og vi er nået i mål med en super god app, som får stor ros fra vores kunder. Igennem hele projektet har der været fokus på brugervenlighed og hurtig bestilling. Verticas medarbejdere har arbejdet målrettet og effektivt. Hos Daka Denmark ser vi frem til vores videre samarbejde med Vertica.

5 usability pointer

  1. Landmændene skal kun logge ind én gang. Appen husker deres oplysninger, indtil de aktivt logger ud.

  2. Appen virker selvom landmanden står i en stald, hvor der er dårlig forbindelse. Ordren vil nemlig blive sendt afsted, så snart forbindelsen reetableres. Derefter opdateres landmanden løbende om afhentningen via pushbeskeder.

  3. Landmænd der kun har én besætning lander direkte på bestillingssiden. To klik og de har bestilt afhentningen.

  4. Appen skalerer til alle typer af brugere. Det betyder, at de landmænd der har mange besætninger, altid vil få vist en side, hvor de besætninger, de oftest anvender ligger øverst på listen. Landmænd, som kun har en én besætning får selvfølgelig ikke vist denne side.

  5. Det er sjældent nødvendigt for landmændene at indtaste øremærke – men hvis det sker, er det let. Der dukker nemlig et numerisk tastatur op, og appen foranstiller selv 0’er.