I en række blogindlæg sætter vi fokus på e-handelsprojektet. Vi dykker ned i de forskellige trin og overvejelser, som du og din virksomhed skal igennem, inden de første linjer kode bliver skrevet. I det første blogindlæg tager vi fat på, hvad du og din virksomhed skal have styr på, inden I går i gang med jeres e-handelsprojekt.

Et e-handelsprojekt er også en forretningsøvelse   

Når I skal i gang med at udvikle en e-handelsløsning, bør I forholde jer til, hvordan løsningen kommer til at påvirke jeres forretning. Er der noget, som I skal tænke og gøre anderledes, end I gør i dag?

For at sikre, at I kommer hele vejen rundt, er det ofte en god idé at inddrage alle afdelinger i virksomheden. Måske er det relevant, at indkøbsafdelingen ser på, om den nye løsning kommer til at påvirke processerne omkring indkøb og fragt af varer.

Logistikafdelingen kan overveje, om der sker ændringer i forhold til, hvordan varerne kommer på lager. Der kan være behov for, at lager genovervejer, hvordan man plukker varer, holder styr på lagerbeholdningen og returvarer samt håndterer eventuel indpakning af varerne, inden de sendes ud til kunderne. Eventuelt skal økonomiafdelingen håndtere betalinger på en ny måde, og måske skal marketing igangsætte nye tiltag online eller offline. Endeligt er der også håndtering af spørgsmål og henvendelser fra kunder – skal der etableres en kundeservice eller en FAQ, hvis I ikke allerede har det? Og hvor står salgsafdelingen og IT-afdelingen i hele e-handelsprojektet?

Overordnet skal I sætte et mål for, hvad I vil med jeres e-handel og jeres øvrige digitale initiativer – og så skal I lægge en plan for, hvordan I når hen til målet.

Hvordan planen i sidste ende kommer til at se ud, afhænger blandt andet af, hvor I er som virksomhed. Første skridt er derfor, at I skal gøre jer klart, hvad jeres udgangspunkt er – og hvilke erfaringer I bringer med ind i projektet.

Virksomhedens e-handelserfaring

I Vertica udvikler vi e-handeløsninger sammen med mange forskellige virksomheder. Nogle har e-handlet i adskillige år og har både mange kunder og en stor omsætning gennem eksisterende e-handelsløsninger. Andre skal først nu i gang med at gøre sig erfaringer med online handel.

Overordnet møder vi virksomhederne på et af følgende stadier:

1: Fra B2B til B2C eller fra B2C til B2B

Virksomheden har allerede en e-handelsløsning, hvor de sælger deres produkter og varer til B2B kunder, og nu vil virksomheden gerne anvende platformen til at håndtere ordre fra B2C-kunder. Det kan også være den omvendte situation – at virksomheden sælger deres produkter online til B2C-kunder, og nu vil man gerne kunne tage imod ordre fra B2B-kunder.

2: Erfaring med e-handel

Virksomheden har igennem mange år håndteret ordrer online på en platform, som man nu gerne vil forbedre og gøre mere brugervenlig.

3: “Fase 1” e-handel

Virksomheden er gået i luften med en ”simpel” e-handelsløsning – og nu vil man gerne skalere til næste niveau med nye features, nye integrationer, flere kunder, flere produkter og større indtjening.

4: Ingen digital handel

Selvom det efterhånden er sjældent, så møder vi også virksomheder, som ikke har gjort sig nogen erfaringer med e-handel. De kan se et potentiale i at begynde at handle produkter online og vil derfor gerne udvide forretningen med online handel.

Hvor er jeres virksomhed?

Hvis I kan genkende jeres virksomhed i punkt 1-3, så har I allerede skabt jer en online forretning med en lille eller stor kundeportefølje. I har en e-handelsløsning med forskellige features og funktionaliteter, som I sikkert har gjort jer både gode og dårlige erfaringer med.

Har I flere års erfaring med e-handel, har I sandsynligvis også et samlet overblik over alle processerne omkring jeres e-handel, og I har godt styr på data-flowet mellem virksomhedens IT-systemer. Måske er I også opmærksomme på en eller flere udfordringer med jeres eksisterende løsning.

Er e-handel stadig nyt territorium for jer, er I måske i gang med at indsamle nogle forskellige data på jeres kunder, og I har nogle forskellige systemer til at håndtere de data, I får ind. Det kan også være, at I allerede er så langt, at I er ved at identificere de processer, der følger med, når I skal handle online. 

Ressourcer og kompetencer

Uanset hvor I er som virksomhed, er det vigtigt, at I er bevidste om hvilke ressourcer og kompetencer, I har brug for til at gennemføre jeres e-handelsprojekt.

Hvis I som virksomhed har e-handlet i mange år, har I måske allerede de kompetencer, der skal til for at drive virksomhedens e-handel og udvikle den digitale forretning. Men det er også sandsynligt, at I kun har nogle af dem, eller at få personer i virksomheden har flere forskellige ”kasketter”, for at det hele går op.

Når I går i gang med jeres e-handelsprojekt, vil det være en god idé, at I har én person, som kan fungere som projektleder og dermed holde styr på opgaver og deadlines. I har behov for en person på projektet med teknisk indsigt og forståelse, som eksempelvis kan tage dialogen om valg af platform, integrationer og funktionaliteter. I bør også have en i virksomheden, som kan holde styr på og sikre den rigtige kvalitet i jeres produktdata. Samtidig er det vigtigt, at I har en person med fokus på digitalt købmandsskab, som kan drive jeres e-handel i den rigtige retning, så investeringen i e-handelsløsningen bliver en god forretning. Og for at sikre, at I løbende trækker kunder i shoppen, er det også nødvendigt at have digitale marketing-kompetencer tilknyttet. Endeligt vil I være godt stillet, hvis I også har person med, som har det store omnichannel-overblik og som sikrer sammenhæng mellem alle jeres initiativer både online og offline.

Hvordan I skal organisere jer omkring jeres e-handel, afhænger af, hvad I er for en virksomhed og hvilke ambitioner I har for jeres digitale forretning. Derfor kan der være forskel på, hvilke kompetencer det giver mening at have internt i virksomheden, og hvilke kompetencer I med fordel kan gøre brug af via en eller flere eksterne leverandører.

Når I går i gang med selve afklaringen og udviklingen af jeres e-handelsløsning, vil I være nødt til at forholde jer både kritisk og realistisk til jeres organisation og de kompetencer, I har til rådighed. Ofte vil den samarbejdspartner, som I har valgt til at udvikle og bygge jeres e-handelsløsning også kunne rådgive jer om, hvordan I skal opbygge lige præcis jeres organisationen, så I er rustet til at drive e-handel.

Næste skridt

Nu er I ivrige efter at komme i gang med jeres e-handelsprojekt – alt I mangler, er at finde den rette leverandør. Men hvordan griber I lige dén proces an? Og hvordan vælger I den rigtige samarbejdspartner til jeres e-handelsprojekt? Det sætter vi fokus på i næste blogindlæg, hvor vi guider jer til at få skabt fundamentet for et langvarigt samarbejde.