Integration 

Integration i en digitaliseret forretning


Som virksomhed har I mange snitflader med jeres kunder, og kontakten til kunderne foregår i flere forskellige systemer. Samtidig er der sket en udvikling i kundernes ønsker og behov, hvor de er gået fra at ville købe hos jer og bruge jeres services til også at ville kunne gøre det online og nu helt over til, at de forventer at kunne købe og blive serviceret når som helst og hvor som helst, det passer bedst for dem. Med andre ord det vi kender som en omnichannel kundeoplevelse.

Kunderne er så at sige overalt hele tiden, og I er derfor nødt til at stå til rådighed for dem overalt og hele tiden. I skal ganske enkelt kommunikere, udstille data og services og sælge til jeres kunder overalt, hvor I møder dem. Og den kunderejse ændrer sig fortsat løbende, hvilket stiller store krav til, at I som virksomhed er forandringsparate. Det skal muliggøres af it gennem integration af data og udstilling af funktionaliteter.

Forudsætningen er integration

For at møde kunderne med relevant information, service og salg er I nødt til at binde en række ting sammen i jeres virksomhed. Det kræver, at I digitaliserer hele jeres forretning og alle jeres processer, og det skal ske med udgangspunkt i, at I så mange steder som muligt skal stille data, services og salg til rådighed både for kunder og medarbejdere.

For at agere i den verden skal I have en række løsninger og systemer i spil, der kan håndtere de steder I møder jeres kunder og hele personaliseringen ud mod dem. De løsninger skal håndtere data og processer, og I skal integrere dem, så I kan kommunikere, servicere og sælge optimalt.

Krav til integration

Når I skal digitalisere jeres forretning, er der en række krav i forhold til integration. I skal kunne: 

 • Udstille og bruge endpoints
 • Validere, berige og oversætte data
 • Forbinde systemer og virksomheder
 • Styre og automatisere processer
 • Måle og rapportere

Vertica er en partner, der sætter en lige så stor ære i, at systemet virker, som vi gør. Det er helt uvurderligt i et samarbejde som vores – og bestemt ikke nogen selvfølge.

Sune T. Perlman

IT chef i Konica Minolta

Udstille og bruge endpoints

Det vigtigste og mest basale krav er vores evne til dynamisk og hurtigt at kunne udstille endpoints, hvor vi stiller data og funktionalitet til rådighed. I vil løbende blive mødt af behovet for, at data skal være tilgængelige nye steder. Disse behov kan enten opstå eksternt ved, at I digitaliserer nye punkter, hvor I møder kunderne i deres rejse, eller de kan opstå, fordi jeres medarbejdere har brug for data i nye systemer.

Når I i arbejdet med jeres integration tager stilling til håndteringen af endpoints, skal I overveje følgende:

 • Hastighed: Hvor hurtigt og fleksibelt kan vi udstille et nyt endpoint?
 • Performance: Kan vores endpoints følge med? Hvor stor er datavolumen og hvor mange requests kommer der?
 • Realtid: Integrer vi i realtid? Kan de omkringliggende systemer det?
 • Sikkerhed: Er vores endpoints og data tilstrækkeligt sikrede?
 • Overvågning: Hvordan ved vi, at vores endpoints kører?

Endelig skal vi tage stilling til, hvor vi udstiller vores offentlige endpoints, og vi ser en tendens til, at det kan blive i skyen. Det har fordelene ved altid at være tilgængeligt, have uendelig skalerbarhed, og I behøver ikke håndtere sikkerhed on premise.

Validere, berige og oversætte data

Data ser ikke ens ud alle de steder, I skal flytte dem hen. Ergo skal I kunne oversætte data. I har ikke nødvendigvis samme krav til data de forskellige steder. Ergo skal I kunne validere dem. Og I kommer måske til at mangle data i nogle systemer. Ergo skal I kunne berige dem. Målet er kort fortalt ensartet datakvalitet og fleksibilitet.

Det handler grundlæggende om, at I skal udstille og bruge data, og derfor skal I selvfølgelig kunne arbejde med data. Der kan være nogle issues i forhold til at sikre og ensarte datakvaliteten og samtidig hurtigt kunne udstille data. Her skal I forholde jer til:

 • Hvordan sikrer vi datakvalitet?
 • Hvor meget tid bruger vi på databehandling, hvor?
 • Standarder – OIO, UBL, EDIFACT/AX12/osv., branchestandarder
 • Hvordan beskrives data
 • Ejerskab, adgang og ansvar

Forbinde systemer og virksomheder

For at udstille endpoints, data og funktionalitet skal I forbinde systemer og virksomheder. Her er det vigtigt, at I er opmærksomme på både muligheder og begrænsninger i det enkelte system, så I dels kan udnytte styrkerne i et givent system, men også undgå at skabe unødige udfordringer.

Målet er, at I ikke bliver systemafhængige. Data bør ikke være specifikt for ét system – I skal kunne skifte system når som helst. Derfor skal data abstraheres op på et andet niveau. Overordnet bør I tage stilling til:

 • Hvilke muligheder har de enkelte systemer?
 • Har I (eller får I) Cloudbaserede systemer i spil?
 • Hvordan er tidshorisonten for de kendte systemer? Er der kendt end-of-life?
 • Hvor låste bliver vi af vores systemer? Løs kobling kan give værdi
 • Hvordan er øvelsen i at skifte system? Giver vores løse kobling reel værdi?

Styre og automatisere processer

Indtil I arbejder i ét system, går jeres processer på tværs af systemer. Det gælder i forhold til indkøb, ordrehåndtering, fakturering, logistik og lager, returvarer, myndigheder og finans. I agerer potentielt i siloer, når I arbejder med data, uden at der er sammenhæng og kendskab på tværs. Her er det vigtigt at kigge på:

 • Hvor kan vi udrydde manuelle arbejdsgange?
 • Kan vi byde ind med optimeringer? Kan vi skalere?
 • Kan vi forlænge helt ud til vores partnere og involvere dem direkte?
 • Vi skal være opmærksom på, hvor og hvornår automatisering kan betale sig
 • Vær opmærksom på, hvordan vores forandringstiltag påvirker organisationen

Måle og rapportere

I har brug for at kunne måle og rapportere, overskue og fejlfinde. I skal ganske enkelt kunne se, hvad der foregår. Hvorfor flyder data, som de gør i jeres virksomhed og imellem jeres systemer? Og hvor er der mangler eller fejl i dataflowet? Det handler om at skabe gennemsigtighed.

 • Vi skal kunne pinpointe problemer, fejl og flaskehalse
 • Vi skal have klare procedurer / håndteringer omkring fejl
 • Kan vi inddrage – eller som minimum informere – forretning og brugere direkte?

Sammenhængende digitalisering

For at komme i mål på en god måde, er I nødt til at tænke i helheder og få bygget en platform, der kan løfte de ovenstående krav.

Vælger I at løse udfordringerne ad hoc et integrationspunkt ad gangen, hvor for eksempel apps eller POS henter data på ’silomåden’, vil resultatet næsten altid være, at I ender med at ramle ind i nogle klassiske udfordringer som dårlige data, tunge processer og manglende overblik. Og værst af alt vil I mangle evnen til hurtigt at kunne tilpasse jeres integrationer og følge med jeres forretning.

Ved at anskue integration i forbindelse med digitaliseringen som en sammenhængende øvelse, kan I få bygget en platform, der er forandringsparat og fremtidssikret.

Drag nytte af en integrationsbroker

I Vertica tror vi på værdien af at bringe en dedikeret platform i spil til at håndtere alle disse integrationsopgaver – en såkaldt integrationsbroker.

Et eksempel på en broker er Microsoft BizTalk. Det er et system, der er sat i verden for at løse alle de ovenstående udfordringer og matche de mange forskellige krav til integration.

Kontakt mig

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om integration. Jeg har mere end 15 års erfaring med e-handel, digital forretning og integration af systemer og virksomheder.

Tak for din tilmelding til vores nyhedsbrev. Hvis du ikke modtager en bekræftelsesmail, så tjek dit spamfilter :)