Kommerciel UX

Kundeoplevelse, forretning og teknik går hånd i hånd

Når indsigt i brugeradfærd, forretning og teknik går op i en højere enhed, får vi en meget stærk cocktail, der kan sætte dit projekt og din virksomhed foran alle de andres.

I Vertica taler vi om kommerciel UX, fordi brugervenlighed ikke kun handler om brugerne - det handler også om sammenhæng til forretning og teknik.

Verticas UX-konsulenter hjælper dig med at få et succesfuldt projekt ved at kombinere bruger- og kundeindsigt med:

 • Specifik viden om, hvordan dine kunder ønsker og evner at agere på et website
 • En dyb forståelse af din forretning, der også inkluderer bud på, hvordan du kan sælge mere online
 • En viden om tekniske muligheder og begrænsninger
Rådgivning i afklaringsfasen

Trygt fundament

I Vertica er UX-konsulenten en drivende kraft i afklaringsfasen. Her er målet at få defineret den løsning, der skal bygges. I afklaringsfasen er UX’eren din sparringspartner og rådgiver ved bl.a. at:

 • Have overblikket over kunderejsen på tværs af digitale og analoge kanaler
 • Løbende visualisere løsningsskitser som alle kan forstå og diskutere
 • Spille ind med hvordan andre af Verticas kunder, konkurrenter og helt andre spillere i omverdenen løser udfordringer, der ligner dem vi ser i din digitale forretning
 • Bygge bro mellem forretning og teknik

Det er hverdag for UX-konsulenten at udføre interviews og f.eks. test af wireframes og prototyper med brugere - også i sammenhænge, hvor den kommende brugergruppe f.eks. er dybt specialiseret. Derfor indgår det også som en naturlig del af afklaringsprocessen at supplere den eksisterende kundeindsigt med yderligere, dybdegående undersøgelser i tilfælde, hvor I er i tvivl om konkrete områder af kundeforventningen.

UX-konsulenten tager følelserne ud af designdiskussioner og hjælper med at lave en plan, der er strengt baseret på argumenter byggende på forretnings- og kundeindsigt. 

Djævlen er i detaljen

En god UX-konsulent er detaljeorienteret og dyrker den mindste detalje i brugergrænsefladen. Der skal eksempelvis være 100% styr på samtlige kombinationer af billeder, produktdata og tilbudstyper. Men også væsentlige interaktionsdetaljer, der afgør om brugeren forstår, at en vare er lagt i kurv.

Den lille detalje kan også være den, der betyder, at brugeren nænsomt “nudges” til at købe lidt mere. Det er f.eks. langt fra altid rationelt hvorfor brugerne lægger mere i kurv for at opnå fri fragt - og denne indsigt kan omsættes til at gøre en dyd ud af visualisere, at “nu er der ikke langt igen”. Brugerens lyst til at fylde kurven op støttes af den lille visuelle detalje. På Coop.dk MAD har vi dyrket sådanne detaljer - de er vigtige for brugerne, men også for forretningen.

Coop: Online supermarked
To eksempler

UX sikrer lancerings-successen

Daka gik fra telefonbetjening til app-betjening da Vertica hjalp hele vejen fra brugerresearch, over prototypetests til implementering og udrulning. Resultatet var tusindvis af landmænd der tog app’en i brug endnu hurtigere end forventet - fordi den “bare virkede”.

Ligeledes har Hørkram oplevet glade kunder, øget salg og færre fejl efter at Vertica hjalp med relanceringen af deres webshop. Særligt en god søgefunktion skræddersyet til de effektivitetsorienterede brugeres adfærdsmønstre og en markant performanceforbedring kan tilskrives en stor del af successen.

Konverteringsoptimering

Optimering efter go-live

Den gode webshop er altid under forbedring. I Vertica hjælper UX-konsulenten dig med at drive en proces hvor din e-handelsløsnings konvertering, kurvstørrelse, omsætning og fortjeneste øges gradvist og sikkert.

Ved at lave kontrollerede eksperimenter, får vi sammen indsigt i, hvad der virker og ikke virker med dine kunder. Ved at analysere data og supplere med brugertests finder vi ud af hvor vi mest sandsynligt kan frembringe nye resultater.

Vi hjælper dig f.eks. med at optimere

 • Søgninger, der ikke giver resultat, så dine virtuelle hylder ikke fejlagtigt fremstår tomme
 • Kategorisiders mønstring, så de sælger bedst
 • Tryghedsskabende budskaber, så de netop rammer dine brugere
 • Landingpages, så de bringer flest mulige købedygtige brugere hen mod en transaktion
 • Synliggørelsen af features, som du har brugt penge og tid på at udvikle

Vi sørger for, at ændringer i webshoppen ikke foretages i panik på input fra f.eks. et enkelt kundeopkald, men at der er evidens for, at ændringen vil have positiv effekt for din omsætning på kort og lang sigt.