Produktdata

Afgørende for forretningen

Har I ikke styr på produktdata, kan det i værste fald betyde, at potentielle kunder ikke kan finde jeres produkter hverken i søgemaskiner eller på jeres webshop. Og hvis de finder produktet, kan mangelfulde informationer om produktet betyde, at kunden ikke vælger at købe det. Det samme kan være tilfældet, hvis kunderne møder forskelligartede beskrivelser og data om jeres produkter i jeres forskellige kanaler.  

Er systemer og processer omkring håndtering af produktdata ikke strømlinede, kan det samtidig betyde en langsom time-to-market. Og det kan have en negativ konsekvens for jeres bundlinje.  

I skal vide, hvor jeres data er, og hvem der opretter og opdaterer data. Og I skal være skarpe på, hvordan data kommer fra ét system til et andet. Hvis I handler internationalt, er det samtidig afgørende at I har styr på oversættelser af jeres data til alle markeder og sprog, så kunderne kan finde jeres produkter og få de rette informationer.  

Vi rådgiver jer om, hvordan I får mest udbytte af arbejdet med PIM løsninger, og hjælper jer med at implementere et PIM system. Samtidig udarbejder vi en plan for, hvordan I fremadrettet bedst håndterer jeres produktdata, og hvordan jeres data skal se ud.
PIM

Èt samlet værktøj til alle produktdata

En oplagt måde at nedbringe time-to-marketsikre datakvalitet og give gode kundeoplevelser er at have ét centralt, troværdigt og kontrolleret sted, hvor I kan samle data om jeres produkter. Et værktøj, hvor brugerne nemt kan arbejde med data, og hvor databehandlingen er effektiv og fejlfri.

Samtidig skal det være nemt at sende data videre ud i forskellige kanaler som eksempelvis webshop, apps og kataloger på en styret måde. 

Det får I med et Product Information Management-system.  

I vil opleve store fordele ved at implementere et PIM-system, hvis I kan kende jer selv i teksten ovenfor – eller hvis I oplever nogle af disse udfordringer: 

 • I har svært ved at holde styr på data – og med at sikre en høj kvalitet af data 
 • I formår ikke at skubbe data til forskellige systemer og kanaler hurtigt nok – og samtidig bruger I mange ressourcer på få data til at optræde ensartet i forskellige kanaler 
 • har en kompleks kategorisering af jeres produkter 
 • I har en kompleks organisation med mange interessenter  
 • Jeres forretning er på mange markeder og sprog 
Datahåndtering

PIM letter processen

PIM kan være meget mere end blot et system til datahåndtering. Når I indfører et PIM-systemer det nemlig den oplagte anledning til at skabe en plan og et flow for jeres datahåndtering, der tager højde for organisationen, ejerskabet og selve processen omkring håndteringen af data - og opfølgning. 

I visse PIM-systemer er det for eksempel muligt at understøtte disse processer digitalt ved at opstille regelsæt for berigelse af produkter i forhold til, hvornår et produkt er klar til at udkomme i hvilke kanaler. Det er også muligt at opsætte regler for, hvem der skal berige data og hvornår, så systemet sender vedkommende en automatiseret påmindelse. På den måde sikrer systemet, at I kommer hurtigt og gnidningsfrit i mål med produktberigelse – og får den kortest mulige time to market. 

Med PIM bliver det ganske enkelt lettere for jer at lægge planer for tilførslen af produktdata, berigelsen af data og den efterfølgende distribution af data. Og I kan få styr på, hvordan I vil følge opmåle og sikre data.  

Sådan hjælper vi med produktdata og PIM

Vi har arbejdet med e-handel i 20 år og kender de udfordringer, I som e-handlere kan have med jeres produktdata. 

Vi rådgiver jer om, hvordan I får mest udbytte af arbejdet med PIM-løsninger, og hjælper jer med at implementere et PIM system. Samtidig udarbejder vi en plan for, hvordan I fremadrettet bedst håndterer jeres produktdata, og hvordan jeres data skal se ud.  

Når vi hjælper jer med at introducere et PIM-system, lægger vi ud med at kortlægge jeres forretning, jeres produktportefølje, jeres markeder, kunder og kanaler – og sammenhængen mellem dem. Næste skridt er at opsætte et system, der kan håndtere jeres data og integrere dem ind og ud af systemet. 

I processen skal vi: 

 • Kortlægge data i jeres forskellige kildesystemer 
 • Få jeres data til at mødes og være mere ensartede 
 • Kortlægge hvad brugerne forventer i jeres forskellige kanaler 
 • Modellere data i PIM-systemet, så produkter kan oprettes, bearbejdes og beriges 
 • Afklare processen for arbejdet med produktdata 
 • Skabe en løsning, der får data ud af kilder og ind i jeres nye PIM-system og videre til jeres forskellige kanaler 

PIM-platforme

Vi har erfaring med flere forskellige platforme, herunder Perfion, inRiver og Stibo Systems. PIM-platformene giver hver især forskellige muligheder, så det er vigtigt at finde den, der passer bedst til jeres løsning.