Logic Apps

Overskuelige og robuste digitale processer

Uanset om det er i komplekse enterprise integrationsløsninger eller i simplere direkte integrationer, så bidrager Logic Apps til overskuelige og robuste digitale processer.

Fra en Logic App  er det nemt at inddrage andre gode byggeklodser i Azure som Functions, Service Bus, EventGrid mm. Byggeklodssammensætningen giver en stærkere integrationsløsning, der skalerer hele vejen - med Logic Appen som den mest centrale aktør. 

Der er mere end 200 forskellige ”connectors” out of the box i Logic Apps, hvilket gør det muligt at løse komplekse integrationer uden selv at skulle bygge komponenterne.

Brugervenligheden og standardkomponenter i Logic Apps bringer teknikken tættere på forretningen og gør det betydeligt nemmere for IT og forretning at samarbejde om ny integration.

Logic Apps og Microservices

Der er et utal af muligheder med Logic Apps. I princippet kan der bygges hele integrationer i én Logic App – altså én Logic App til at orkestrere en digital proces fra start til slut.

I Vertica ser vi en stor styrke i at bygge løst koblede og uafhængige services med Logic Apps. Ved at sammensætte små atomiske Logic Apps, skaber vi en Microservice-arkitektur, hvor det er let at udskifte enkelte komponenter uden indvirkning på den øvrige løsning.

Hver Logic App er uden afhængigheder, den har kun ét ansvar, og så den er tilmed simpel.

Denne tilgang giver flere fordele. En stærk arkitektur skaber selvsagt et bedre fundament for nyudvikling, udrulning, vedligehold, og fejlhåndtering. 

Overblik og indsigt

Med Logic Apps får vi fuld indsigt i vores integrationer.

For den tekniske bruger er alle informationer tilgængelige – alle detaljer omkring kørsler, tidspunkter og fejl. Vi kan også se de rå data, som er rejst igennem vores workflow - ikke blot for Logic Appen - men for hvert step heri. 

For forretningsbrugeren er det nemt via Log Analytics at opsætte views og dashboards, som giver forretningsvendt information: Hvor mange ordrer? Hvem modtager vi fra?  Hvilke produkter?

Strukturet udrulning og deployment

Hos Vertica fokuserer vi på, at det skal være nemt at lave ændringer, teste dem og sætte det i produktion.

Omstillingsparathed og klar til den næste integration er noget vores procedurer skal understøtte, og derfor er det vigtigt at udrulning og deployment fungerer optimalt.

Med Logic Apps understøtter vi fuldt ud CI / CD procedurer med Azure DevOps.

Logic Apps kan gemmes i source control som ARM-templates og parameterfiler. Dette er ikke kun kraftfuldt i forhold til hurtigt og struktureret at gennemføre en udrulning men også i forhold til genbrugelighed på tværs at integrationer.