API Management Developer Portalen

Gør integration lettere

Med API Management bliver det muligt at skabe en ensrettet snitflade af digitale services, som via API Mangement Developer portalen kan udbydes til egen organisationen og til eksterne brugere og samarbejdspartnere.

API Developer Portalen afmonterer de ellers besværlige bilaterale integrationsprojekter, hvor to parter koordinerer, implementerer og tester parallelt. Det tager tid og skaber mange tilbageløb.

Med API Management udstilles i stedet specifikationer, eksempler og testværktøjer, som gør den anden part selvhjulpen i forhold til at opsætte integrationen. API definitioner kan både eksporteres og importeres eksempelvis til/fra eksisterende swagger API’er, hvilket yderlige bidrager til en hurtig opsætning.

På den måde gør man det nemt for de tekniske profiler både internt og hos samarbejdspartnere at interagere med organisationens IT-infrastruktur.  

Forbedret løsningskvalitet og Time-to-Market

At bygge integrationer i Azure giver mange muligheder. En ting er, at Azure giver mulighed for integrationer med høj performance og gennemsigtighed. Noget andet er alle de muligheder, det bringer med sig at være til stede i Azure-universet.

Når først integrationerne kører i Azure kan byggeklodserne nemt sættes sammen.

Eksempelvis kombinerer API Management også rigtig godt med Function Apps og Logic Apps, som du kan anvende til at bygge nye services og dernæst indramme med API Management.

Hos Vertica ser vi API Management skabe stor værdi for vores kunder. Både Time-to-Market og løsningskvalitet bliver forbedret af API Managements features som brugerstyring, caching og revisions.

Dertil kommer muligheden for at ensrette et ellers broget og forskelligartet integrationslandskab ved at udstille den eksisterende funktionalitet i et nyt tidssvarende API. 

Kom i gang med API management

Med API Management kan der oprettes API’er ved få klik. Det giver mulighed for at afprøve en business case med det samme.

Foruden ”Developer Portal" er der predefinerede e-mail templates og rettighedsgrupper, som gør det nemt at invitere brugere til at anvende dit API.

Der er også skabeloner for opsætning af policies som eksempelvis gør det nemt med få klik i Azure-portalen at sætte caching op eller indføre IP-restriktioner . 

Hos Vertica ser vi API Management som en særlig værdifuld komponent til at bygge fremtidens integration.