Et virvar af integrationer

Et virvar af manuelle integrationsløgninger, der har slået knuder på dataflowet mellem to isolerede systemer? Lyder det bekendt? 

Så har I måske mistet overblikket og kontrollen over jeres dataflows. I bruger måske unødig meget tid på at finde frem til, hvorfor data ikke dukker op, hvor det skal, hvilket forhindrer jer i at holde fokus på at udvikle forretningen i det tempo, I gerne vil. 

Eller måske ser I planerne om en ny e-handelsløsning som den oplagte mulighed for at binde jeres systemer sammen for alvor - og få den driftssikkerhed og det overblik, I længe har savnet. 

Det har vi en løsning på. 

Én cloud-platform til al integration - IPaaS

I stedet for at de enkelte systemer i jeres digitale landskab er forbundet med hinanden på kryds og tværs, anbefaler vi, at I samler al integration i én cloud-platform, som kan agere postcenter for dataudveksling med jeres forskellige systemer.  

En samlet integrationsplatform giver jer fuldt overblik over alle dataflows, så I ved præcis hvilke data, der bliver udvekslet i hvilke systemer, med hvem og hvornår. Samtidig får I frigivet værdifuld tid, som I ikke længere skal bruge på fejlfinding, men som I i stedet kan bruge på at udvikle og innovere jeres forretning. På den måde er jeres integrationsplatform ikke bare et postcenter, men et redskab, der gør en forskel i hverdagen - det man kan kalde Integration Platform as a Service (IPaaS). 

Vi hjælper jer med at få overblikket over jeres integrationer, og med at konfigurere jeres dataflows på den måde, der giver bedst mening for jeres forretning. Helt lavpraktisk samler vi en oversigt over alle jeres integrationer, og sætter dem derefter op på ny i en samlet platform, hvor vi sikrer os, at de rigtige data rejser rundt mellem de rigtige systemer. 

Digitalisering med overblik

Men én ting er, at integrationerne kommer i systemog at de virker. Noget andet er, at du som forretningsbruger har adgang til data integrationsplatformen, så du kan følge datarejsen, blive klogere på din forretning og tage oplyste beslutninger.  

Til det formål er det en stor fordel at vælge en integrationsplatform, der tilbyder indsigt i jeres digitale processer. F.eks. i et dashboard med muligheden for at lave konkrete rapporter på specifikke integrationer, når behovet opstår.  

Med udgangspunkt i jeres behov, hjælper Vertica jer med at opsætte de dashboards, I har brug for. Vi kan også opsætte rapporter og visuelle overblik over jeres integrationer.  

Sikkerhed og monitorering i den daglige drift

Det er ikke kun af hensyn til forretningsudvikling, at du skal overvåge de data, der udveksles igennem integrationsplatformen. 

Integrationer er ofte forretningskritiske. Hvis data ikke overføres, eller ikke overføres korrekt, kan det betyde tabt omsætning, utilfredse kunder eller skuffede samarbejdspartnere.  

Derfor er der stor værdi i at kunne monitorere integrationerne som en del af den daglige drift. Det giver mulighed for at kunne agere proaktivt, når der opstår problemer - og få dem løst hurtigt. 

Vi kan hjælpe jer med at opsætte alarmsystemer, så I får direkte besked, når en proces går i stå.

API og integration

Den API-drevne integration sætter standarden for ny integration i dag. API’er er et paradigmeskifte væk fra de manuelle, bilaterale integrationer, som kan være tidskrævende og besværlige. I stedet går udviklingeimod digitale servicekataloger – websites, hvor I præsenterer jeres virksomheds digitale services i en ”alt-i-én”-løsning.  

Her får jeres digitale services en visuel identitet, og jeres samarbejdspartnere bliver selvhjulpne i at opsætte og teste integrationen. I den løsning kan jeres forretningsvendte roller, eksempelvis en kundesansvarlig, aktivt anvende jeres digitale services i dialog med kunder og samarbejdspartnere og tilmed selv onboarde nye integrationspartnere. 

Vertica kan hjælpe med at definere jeres API-strategi og udvikle jeres digitale servicekatalog. Hvordan kan I fremover bruge API-løsninger strategisk i nye samarbejder med leverandører eller kunderHvilke integrationer skal vi tilbyde nye samarbejdspartnere at få op at stå med minimal indsats? Og hvordan skal jeres nye processer være for at onboarde nye samarbejdspartnere? Det er alt sammen spørgsmål, som vi vil hjælpe jer med at finde svarene på.  

Værdien af integration

Med veludført integration kan I knytte jer tættere til jeres kunder og blive en mere værdifuld og effektiv samhandelspartner. I får løst jeres udfordringer med at sende og modtage data og får samtidig skabt et overblik over jeres integrationer mellem mange forskellige systemer. Og I får ensrettet jeres processer og minimeret fejl. 

I får kort sagt optimeret og effektiviseret jeres digitale arbejdsgange. Det danner grobund for, at I kan vækste i jeres forretning med flere og større kunder og flere handler. Hos Vertica kan vi tilbyde jer Danmarks mest erfarne integrationsspecialister, som I kan få tilknyttet på konsulentbasis.