Fundamentet for en god løsning

Vertica er der tre grundlæggende platforme, som tilsammen danner fundamentet for vores e-handelsløsninger. Det er content management-systemet (CMS)commerce platformen og søgemaskinen.  

Her på siden kan du blive klogere på, hvordan vi i Vertica rådgiver vores kunder om valg af CMS og commerce platform. 

Det rigtige CMS

Systemet skal matche virksomhedens behov

CMS er det system, det brugervendte indhold til et website styres i.

Vi hjælper jer med at vælge det CMS, der imødekommer den virkelighed jeres virksomhed er i og de krav, behov og kompetencer, der er i virksomheden.  

Når vi anbefaler et CMS, kigger vi selvfølgelig på, at systemet skal indeholde de helt basale CMS-funktionaliteter, som bl.a. gør, at I smidigt kan layoute og publicere indholdssider, benytte relevante medier på jeres site og håndtere sprogversioneringer. 

Derudover skal det være let at styre adgange for jeres redaktører, og redaktøroplevelsen skal understøtte vores kunders redaktører så godt som muligt.  

Vi ser også på i hvor høj grad, det enkelte system skaber det rette grundlag for, at I kan eksekvere jeres ambitiøse omnichannelstrategier. 

I Vertica anvender vi en række forskellige CMS-systemer, som gør os i stand til at implementere løsninger, der spænder bredt – fra nationale løsninger til store internationale enterprise-løsninger: 

Commerce

Standardplatform eller byggeklodser

Ved at benytte en commerce-platform som fundament for e-handelsløsningen får vi adgang til standard-funktionaliteter som brugergrænseflade til at styre varekataloget, håndtering af kurve og ordrer samt muligheden for at definere og benytte onlinerabatter.  

Men da mange virksomheder i dag har komplekse forretninger med unikke kataloger, priser og rabatordninger til kunderne, er det ikke altid, at en standard commerce-platform er det rigtige valg.  

de tilfælde, hvor vi ikke benytter en klassisk commerce-platform, kigger vi i stedet på, hvilke andre systemer i det eksisterende systemlandskab, der håndterer de funktionaliteter, som den enkelte virksomhed har brug for – og i mange tilfælde benytter vi forskellige byggeklodser til at skabe den rigtige løsning for jeres virksomhed. Det kan eksempelvis være, at det giver mening at udbygge og integrere til en komponent i et ERP-system, hvis det handler om prisberegning, til et PIM-system, hvis det handler om produktdata eller til et CRM-system, hvis det handler om kundedata.  

Vertica leverer vi e-handelsløsninger på disse commerce-platforme: 

Teknisk set-up

Afklaring af behov og anbefalinger til valg af teknologi

Vi har arbejdet med e-handel i 20 år og kender de udfordringer, I som e-handlere kan have med valg af både CMS og commerce-platform. Vi rådgiver jer om jeres tekniske set-up, så I får det rigtige fundament for jeres e-handelsløsning. 

Vores anbefalinger er altid baseret på en grundig afklaringsfase, hvor vi i samarbejde med jer får det fulde billede af jeres forretning og jeres digitale ambitioner.  

Som del af en afklaringsfase i Vertica, kører vi et separat teknisk spor, hvor vi zoomer ind på jeres systemlandsskab ser ud i dag, og hvordan det matcher de ambitioner, I har for jeres digitale forretning. 

Sammen med vores dybe erfaring med e-handel gør det os i stand til at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan jeres løsning bedst muligt skal skrues sammen rent teknisk, så den understøtter jeres forretning - også på den lange bane. 

Teknisk afklaring

Spørgsmål vi afdækker i afklaringsfasen

I forbindelse med den tekniske afklaring kommer vi omkring følgende elementer: 

  • Systemer: Hvilke systemer har I allerede? Hvilke eventuelle tredjepartsystemer skal understøttes? 

  • Data: Hvordan arbejder I med data i dag? Hvor bor jeres data? Hvilke data har I brug for fremadrettet?  

  • Integrationer: Hvordan skal data flyde mellem jeres systemer? 

  • Markeder: Skal løsningen understøtte flere markeder med forskellige sprogversioner og valuta?  

  • OrganisationHvem skal arbejde som redaktører i de forskellige systemer? Hvilke kompetencer besidder disse folk? 
  • It-strategier og -projekter: Hvilke eksisterende it-strategier findes? Hvilke planlagte projekter og tiltag findes og hvordan tager vi højde for disse i e-handelsprojektet? 

  • Cloud: Vores udgangspunkt, når vi sammen med jer skal finde ud af, hvor jeres løsning skal driftes er Cloud. Vi hjælper jer med at specificere og konfigurere det nødvendige setup med udgangspunkt i forventede antal besøgende og forereder jer på peaks og udsving. Er i ikke klar til Cloud kan vi hjælpe jer med klassisk hosting.

    Vores serviceafdeling kan hjælpe jer med at stå for driften og overvågningen af jeres Cloud setup
Kompetencer og indsatser

Systemarkitektur og roadmap

Ud over en anbefaling til valg af CMS og commerce platform, kommer vi også med anbefalinger til, hvordan I bedst muligt udnytter systemer og kompetencer. Det kalder vi en retvendt systemarkitektur.

På baggrund af vores anbefalinger til systemarkitekturen, vil der ofte være nogle opgaver hos jer i forhold til at få tilpasset eksisterende systemer og processer. Derfor hjælper vi jer også med at strukturere indsatsen i et roadmap, som sikrer, at vi med overskuelige tiltag hele tiden arbejder os frem mod den bedste løsning for jer og jeres forretning - både nu og i fremtiden.

Udover at rådgive og behovsafklare, hjælper vi jer også med at implementere løsningen.

Læs mere om de enkelte systemer og platforme