Hvordan laver man en god digital strategi?


Sæt det strategisk rigtige team

Når I skal lægge en digital strategi, er det afgørende at have opbakning fra topledelsen. Her er et grundigt forarbejde afgørende, så argumenterne er på plads, og processen kan komme godt fra start. 

For at sikre, at den digitale strategi tager højde for hele værdikæden og alle relevante aspekter, anbefaler vi, at strategigruppen har repræsentanter fra alle afdelinger i jeres virksomhed så som topledelse, e-commerce, indkøb, salg, it, marketing og kundeservice. 

Samtidig er det en fordel at inddrage virksomhedens ildsjæle, der kan sikre fremdrift og være med til at formidle strategiprocessen positivt i hele organisationen.

Vi hjælper jer med at sikre, at I får afsat de fornødne ressourcer til at føre de nye digitale tiltag ud i livet. Og vi afstemmer, hvad det vil kræve af investeringer nu og på sigt.

Skaf viden fra kunder, medarbejdere og marked

For at have det rette grundlag til at skabe jeres digitale strategi er det afgørende, at I samler input fra jeres kunder, medarbejdere og marked. Tag for eksempel udgangspunkt i jeres kunder. Hvilken købsrejse oplever de hos jer? Får de en god oplevelse på tværs af jeres kanaler? Hvor kan I optimere? Og hvordan er oplevelsen for jeres samarbejdspartnere? 

Også jeres medarbejdere er en kilde til vigtig indsigt. De ved, hvor de til hverdag møder udfordringer, langsommelige processer eller arbejdsgange, der kan fungere bedre. Vi rådgiver jer om, hvordan I som virksomhed kan indsamle input og hjælper jer gerne med at trykprøve organisationen for at finde optimeringsmuligheder og lavthængende frugter.

Også tendenser i markedet er værd at holde et vågent øje med, så I kan tilpasse jeres digitale strategi i forhold til konkurrenter, nye teknologier og kundeadfærd.

I skal turde udfordre jeres værdikæde. Hvad sker der, hvis I ændrer et led i kæden og ændrer måden at agere på i forhold til kundetiltrækning, markedsføring eller salg? Der kan være meget at hente ved at gøre noget andet, end I plejer.

Det overordnede fokus er at afklare, hvilke digitale tiltag der skal til for at understøtte jeres forretningsstrategi. Målet er at skabe en strategi, der balancerer jeres ambitioner med den aktuelle situation. Vi hjælper jer med at prioritere indsatser, opstille mål og lægge en plan for eksekvering.

Uffe Meiner

Forretningsudvikling & Partner

Tag en åben debat

Et af de første skridt i udformningen af jeres nye digitale strategi er en workshop, hvor vi drøfter idéer, muligheder og behov. Her bruger vi viden om kundeadfærd samt jeres medarbejders input til at facilitere dialogen. Vi gennemgår alt fra indkøb til salg, så alle aspekter kommer frem i lyset, og vi får skabt en bruttoliste over potentielle indsatsområder.

Undervejs sikrer vi, at alle kommer til orde med deres syn på, hvor I som virksomhed skal være om eksempelvis to år. Samtidig strukturerer og tematiserer vi de mange input for at afdække, hvor der er fællestræk, og hvad alle er enige om at prioritere. Hvis der er uenighed, tager vi en drøftelse, så vi får afklaret baggrunden og skabt fælles fodslag og enighed om indsatserne. Det er vigtigt at sikre enighed fra begyndelsen.

Eksempler på indsatser kunne være:

 • Vi skal have styr på vores indkøbsprocesser
 • Vi skal have bedre håndtering af centrallager
 • Vi skal kvalitetssikre vores salg
 • Vi skal skabe bedre kundeoplevelser
 • Vi skal strømline/automatisere/digitalisere processer omkring interaktion med salgsportaler
 • Vi skal understøtte mobilitet hos vores servicefolk
 • Vi skal styrke kundeloyaliteten
 • Vi skal styrke vores e-mailkommunikation med kunderne

Udbyttet af denne første workshop er et vision statement, der udstikker retningen for jeres virksomhed. På en separat workshop prioriterer vi i listen af de mange mulige digitale indsatsområder. Det gør vi ud fra en prioriteringsmatrix, som du kan læse mere om og downloade her

Ryd forhindringer af vejen på forkant

For at jeres nye digitale strategi skal have de bedste vilkår, når den føres ud i livet, er det afgørende, at alle i organisationen bakker op. Derfor er det vigtigt at rydde eventuel modstand af vejen på forhånd. Vi hjælper jer med at afdække og håndtere eventuelle interne issues.

Det kan for eksempel være, at jeres sælgere frygter, at de nye digitale tiltag vil påvirke deres provision. Her er det vigtigt at skabe en fair aflønningsmodel, så alle kan trække i samme retning, og salget online og offline ikke er i konkurrence med hinanden. Vi hjælper jer med at give sælgerteamet det rette digitale mindset, så de kan se fordelen ved at bruge de nye digitale løsninger frem for at modarbejde dem.

Hvad kræver det at eksekvere jeres digitale strategi?

Vi byder altid store ambitioner velkomne. Samtidig er vi bevidste om, at eksekvering af en ambitiøs digital strategi kræver ressourcer og investering. Der er meget at tage i betragtning, herunder roller, eventuel efteruddannelse, it og data.

Vi hjælper jer med at sikre, at I får afsat de fornødne ressourcer til at føre de nye digitale tiltag ud i livet. Og vi afstemmer, hvad det vil kræve af investeringer nu og på sigt.

Roadmap og eksekvering af jeres digitale strategi

På baggrund af vores afklaringsfase og fælles workshops, hvor vi har brainstormet og udformet jeres digitale strategi, udformer vi et roadmap med de prioriterede digitale tiltag. Roadmappet dækker typisk ét tema og et halvt år ad gangen og skitserer hvert enkelt indsatsområde.

Det skaber overblik og giver jer en meget håndgribelig rettesnor for, hvordan og i hvilken rækkefølge, strategien skal eksekveres. Ved at arbejde med perioder på et halvt år sikrer vi, at I løbende kommer i mål med en række tiltag – frem for at arbejde med alle jeres indsatser på én gang og først have færdige løsninger efter en meget lang periode.

Vi gennemgår hvert punkt i roadmappet ud fra en række parametre så som hvor meget værdi kan tiltaget skabe, hvilke ressourcer kræver det, er det omkostningsfuldt, og hvad er risikofaktoren? På den måde sikrer vi, at I prioriterer de indsatser, der skaber størst værdi, og samtidig er nemmest at udføre og mindst omkostningstunge.

Digitale KPI’er og opfølgning

Når roadmappet ligger fast, skal vi fastlægge KPI’er, så I ved, hvordan I vil måle jeres succes. Hvad sigter I efter, og hvad skal I have opnået i forhold til forretning, it, organisation eller processer om et halvt år? Husk at tage høje for hele værdikæden så som indkøb, lager og logistik.

Eksempler på KPI’er kunne være:

 • Vi sender ikke længere tilbud på en vare, som kunden allerede har købt
 • Vi er 80% integrerede med vores samhandelspartner
 • Vi har fået ansat en landeansvarlig
 • Vi har implementeret vores CRM eller PIM

Herefter rådgiver vi jer om, hvordan I kommer i mål med eksekveringen. Typisk sidder vi med i jeres styregruppe, så vi kan sikre den fornødne fremdrift og undgå, at processen ikke stagnerer. Vi kan også hjælpe jer med at udvikle en række af jeres nye digitale løsninger så som e-handelsplatform eller sælgerværktøjer, ligesom vi kan varetage integration mellem systemer.

Kontakt mig

For en dialog om produktdata og PIM løsninger og hvordan det kan understøtte og optimere Jeres forretningsprocesser og skabe fundament for omnichannel, kundeoplevelse samt øget salg.

Tak for din tilmelding til vores nyhedsbrev. Hvis du ikke modtager en bekræftelsesmail, så tjek dit spamfilter :)