Data og e-handel hænger tæt sammen

Alle nye tendenser inden for e-handel kredser om, hvordan I som virksomhed kan håndtere samtlige af jeres kunder på en personlig og sælgende måde. At møde kunderne personligt og relevant kræver indsamling af data og ikke mindst afkodning og udnyttelse af de data.


Datamængden vokser hele tiden, og kompleksiteten stiger tilsvarende. Derfor er en gennemtænkt og veludført håndtering af data afgørende for at få succes med at sælge online og bevæge jer i retning af omnichannel e-handel.

Udgangspunktet er en god e-handelsløsning

Første skridt i at få succes med e-handel er naturligvis at have en god e-handelsløsning.

Det definerer vi som en løsning, der:

 • Performer godt
 • Konverterer godt
 • Er tidssvarende
 • Indeholder gængse, gode funktionaliteter
 • Gør det let at finde og købe produkter
 • Har mange produkter
 • Har indbydende layout og opsætning
 • Bruger medier og billeder
 • Gør det muligt at arbejde med landing pages og kampagner
 • Kan skabe sammenhæng mellem e-handelsløsningen og jeres digitale push-kanaler som eksempelvis nyhedsbrev

Hvorfor er data vigtige for e-handel?

En stor del af grundlaget for den gode e-handelsløsning er håndtering af stamdata om kunder og produkter, udstilling af produktdata i fleksible kategoriseringer og brugervenlige og velperformende søgninger.

Når I skal videreudvikle jeres løsning

Når I har bygget den gode e-handelsløsning, er det tid til at kigge på, hvordan I kan skabe en endnu stærkere og udvidet digital tilstedeværelse til glæde for jeres kunder.

Målet er i højest mulig grad at få jeres løsning til at folde sig sammen om jeres kunder. I skal kunne udviske grænsen mellem e-handel og alle jeres andre kanaler, såvel fysiske som digitale, så kunderne oplever en gnidningsfri kunderejse. Og I skal være relevante for kunderne, hvor end I møder dem. Det handler om at tage konverteringsoptimering til det næste niveau og kigge på, hvordan I i større udstrækning kan udnytte data.

En gennemtænkt og veludført håndtering af data afgørende for at få succes med at sælge online og bevæge sig i retning af omnichannel e-handel.

Hvad I kan med data?

Det er data, der sætter jer i stand til at være personlige, relevante og nærværende for hver enkelt kunde. Gennem viden om kunderne og deres adfærd og behov kan I kommunikere og sælge bedre til dem. Det kan eksempelvis ske gennem en recommendation engine, retargeting og personalisering. Målet bør være at arbejde jer i retning af omnichannel e-handel, hvor I kommunikerer og sælger ensartet og relevant til jeres kunder på tværs af alle jeres kanaler.

Hvilke data skal I bruge?

De data, som I skal bruge, centrerer sig om jeres kunder og deres adfærd, tidligere køb, adfærd på sociale medier og data fra jeres fysiske touchpoints.

Hvilke datakilder skal I have i spil?

Data kan komme direkte fra kunderne ved eksempelvis oprettelse af en brugerprofil. I kan også indsamle data om, hvordan kunderne browser, søger og køber. Også på sociale medier er der viden at hente, ligesom vi fremover vil se mere til IoT (Internet of Things), hvor selve produkterne opsamler data om kundens adfærd og behov.

Hvordan håndterer I data?

I håndteringen af data skal I tage stilling til tre ting:

 1. Hvordan indsamles data, og hvordan integreres det mellem kilder eller til og fra jeres kilder?
 2. Hvordan og hvor opbevares data?
 3. Hvordan kigger I på data? Hvilket værktøj bruger I? 

Hvordan udnytter I data til at tjene penge?

Formålet med dataindsamling er at bruge den indhentede indsigt til at skabe den optimale kundeoplevelse. Ved at give kunderne de funktionaliteter og muligheder, de ønsker, kan I højne jeres indtjening. Her skal disciplinen UX (User Experience) i brug, så jeres løsning modelleres ud fra kundernes behov og adfærd.

Vi kan hjælpe jer med at gennemskue, hvor I med udgangspunkt i jeres løsning, data og kunder kan sætte ind med et forventeligt størst resultat – med respekt for, hvordan jeres organisation og processer er skruet sammen.

Marketing automation tools kan være en stor hjælp, men de kræver stadig ressourcer for at fungere.

Hvordan er processen omkring data?

I arbejdet med data skal I omkring følgende:

 1. Se på jeres datakilder og se hvor I kan udnytte dem
 2. Saml data op (hvilke data har I allerede tilgængelige?)
 3. Forstå data (skab indsigt på baggrund af data)
 4. Udnyt data

Vi anbefaler altid, at I tager det i bidder. Saml data op fra ét sted, forstå disse data og udnyt data fra denne isolerede datakilde. Herefter laver I samme øvelse blot med data fra en anden datakilde. På denne måde bliver det ikke en uoverskuelig stor opgave, men en løbende proces, hvor I hele tiden høster de lavthængende frugter og gradvist føjer mere viden til.

Når I har mange datakilder koblet op, giver det god mening at betragte data igen og igen i et loop med gradvist flere kilder i spil, så I kan spotte mønstre på tværs af data.

Fremtidens e-handel og data

Der kommer hele tiden flere datakilder, og de vil generere mere og mere data. Derfor vil øvelsen i at kigge på data blive gradvist mere kompleks. Her kommer AI (Artificial Intelligence) ind i billedet som dét, der skal løse den komplekse opgave med datahåndtering i fremtidens e-handel, for eksempel i form af machine learning. Kunstig intelligens vil spille en stor rolle i forhold til recommendations, personalisering, chat, nyhedsbreve og marketing automation og ganske enkelt gøre e-handel meget lettere.

Kontakt mig

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om integration. Jeg har mere end 15 års erfaring med e-handel, digital forretning og integration af systemer og virksomheder.

Tak for din tilmelding til vores nyhedsbrev. Hvis du ikke modtager en bekræftelsesmail, så tjek dit spamfilter :)