Vi hører til mange steder 

Som verticaner har du altid flere forankringer i organisationen.

Du vil typisk være tilknyttet både et team, som er bestemt af det projekt, du arbejder på eller den funktion, du har – og en faggruppe, alt efter hvilken faglighed, du har. Derudover har du også mulighed for at tage del i de adskillige arbejdsgrupper, der kan handle om både udvikling af Vertica eller sociale tiltag.  

Hos Vertica gælder det, at beslutninger tages af dem, der har de nødvendige faglige forudsætningerkan tage højde for konsekvenserne og har de bedste argumenterDerfor ligger beslutningskompetencerne ikke hos ledere eller mellemledere, men hos de enkelte teamsDet betyderat alle har ejerskab, ansvar og stor mulighed for indflydelse - både på kundeprojekterne og i de interne teams. 

Her får du en guidet tour af de forskellige grupperinger, vi har organiseret os i. 

Som verticaner kan du høre hjemme i flere forskellige grupperinger, alt efter hvad du involverer dig i.

Kundeteams

I det daglige arbejde er vi organiseret et selvledende team for hver enkelt kunde. Vores kundeprojekter varierer i både størrelse og varighed. De mindste opgaver løses af 1-2 konsulenter på få uger, mens de største projekter strækker sig over flere år og løses af større teams. Vi har selv indfyldelse på, hvilket kundeteam, vi er på, og har også mulighed for at skifte til et andet kundeteam undervejs i processen.

Kundeteamet er eksperter i forhold til det specifikke kundeprojekt. Derfor har teamet selv frihed til - og ansvar for - at tage beslutninger om eksempelvis teknologivalg, opgaveprioritering og hvordan opgaven skal løses. Det hele sker i tæt samarbejde med vores kunder. Kunderne bliver ofte længe, fordi de mærker at de enkelte teams er gode, virkelig vil dem og skaber gode løsninger. 

Derudover er kundeteamet et centralt omdrejningspunkt i forhold til vores faglige og personlige udvikling. Det sker for eksempel gennem en række faste elementer i hverdagen, som skaber anledning til feedback og refleksion. Det gælder for eksempel:

 • Daily standup, hvor vi sætter planen for i dag, beder om hjælp til det, der driller - og fortæller om vi nåede det, vi hver især satte os for i går.
 • Code review, hvor vi går hinandens arbejde igennem og retter eventuelle fejl, så vi både dygtiggører hinanden og sikrer det bedst mulige resultat.
 • Retrospective, hvor vi tager temperaturen på samarbejdet og sammen sætter 
 • Demo, hvor vi viser kunden, hvad vi har lavet, og hører om produktet skaber den ønskede værdi.

Faggrupper

Vi har en række faggrupper, der består af kolleger på tværs af de forskellige kundeteams. Det vil sige, at alle vores frontendere, UX'ere, projektledere og så videre mødes til fælles sparring og erfaringsudveksling fra aktuelle projekter og deres dagligdag. Faggruppen stedet til at få fagligt input til de udfordringer, man kan løbe ind i undervejs.  og tager beslutninger om, hvordan man går til opgaverne på de enkelte projekter. 

Derudover tager faggrupperne også større beslutninger, der rækker ud over hverdagen. De står for at skabe det framework, som arbejdet som eksempelvis udvikler eller UX’er tager udgangspunkt i,  processerne på projekterne er nogenlunde ensartede. Samtidig har de ansvaret for løbende at evaluere på deres faggruppes rolle i projekterne, og tilpasse processerne, når det er nødvendigt.  På den måde står faggrupperne selv for definitionen af deres faglighed i Vertica. Derudover er medlemmerne aktivt involverede i nye ansættelser med samme faglighed.

Kundeprojekterne består af et mix af medlemmer af følgende faggrupper: 

 • Backend-gruppen 
 • Frontend-gruppen
 • UX-gruppen 
 • Integrationsgruppen 
 • PIM-gruppen 
 • Projektledergruppen 
 • KAM-gruppen 
 • Testgruppen
Læs om onboarding i Vertica

Organisatoriske, faglige og sociale arbejdsgrupper 

I det omfang, du har lyst, har du mulighed for at tage del i nogle af de mange arbejdsgrupper, som løser de opgaver, der vedkommer Vertica som organisation. Det er i arbejdsgrupperne, at vi løber sammen med nye initiativer, organisatoriske ændringer og store beslutninger.

En arbejdsgruppes formål kunne også være at afklare, hvordan lønprocessen skal være næste år, hvordan vi skal indrette kontoret fremover, eller hvordan vi skal gå i markedet med et nyt produkt. Omdrejningspunktet for en arbejdsgruppe kunne også være fredagsbaren, den årlige julefrokost eller forårsfesten.

Typisk dannes projektgrupperne på tværs af kundeteams og faggrupper, og de kan fødes i fx ledergruppen, organisationsgruppen, en gruppechat i vores fælles slack-kanal, en snak på et møde eller over kaffemaskinen. Projektgrupperne dannes ud fra, hvem der har lyst, og hvem der eventuelt kan have nogle særlige kompetencer, der er nødvendige for at løse opgaven.  

 

Marketing-teamet

Vores marketing-team består af to kolleger, der er fuldt dedikerede til marketing. Teamet inddrager løbende ressourcepersoner fra fx salgsgruppen, ledergruppen og de øvrige faggrupper. Marketingteamet sørger for, at vi er synlige i markedet, på den måde der passer bedst til Vertica. Det sker i høj grad gennem inddragelse af kolleger på tværs af hele organisationen.

Det kan for eksempel være som oplægsholder til et morgenmøde eller forfatter til et blogindlæg. På den måde har vi alle mulighed for at få indflydelse på, hvordan Vertica møder omverdenen. Det betyder også, at hvis du har en masse på hjerte om dit fagområde, som du har lyst til at tale om, så skaber vi gerne platformen, du kan gøre det fra.

IT-teamet

Vores IT-team består af to kolleger, der står for den daglige IT-drift. Uden velfungerende hardware og software er det nemlig umuligt at bygge e-handelsløsninger. Derudover sørger IT-teamet for IT-sikkerhed, og for at vi overholder den gældende lovgivning og kontrakter, når det kommer til håndtering af følsomme data. IT-teamet inddrager huset gennem et advisory board, der har rådgiver om husets IT-behov og ønsker. 

Administrationsteamet 

Administrationsteamet består af to kolleger, der har overblikket over økonomien - lige fra budgetter til regnskaber og fakturering. Derudover sørger de for, at nye Verticanere gnidningsfrit får styr på kontrakter og nye abonnementer, samt at vores fysiske rammer er hyggelige og indbydende. Administrationen er repræsenteret i ledergruppen, og har på den måde direkte indflydelse på, at de strategiske beslutninger, der tages i Vertica, hænger sammen med de økonomiske rammer.  

Organisationsgruppen

Organisationsgruppen er samlingssted for organisatoriske ambitioner i Vertica. De arbejder med alt fra overordnede strategier, til hvordan vi skal forbedre interne arbejdsgange som eksempelvis vores rekrutteringsproces, beslutningsprocesser og mentorordning.

Derudover holder organisationsgruppen øje med trivslen blandt os, og hjælper med at facilitere de svære samtaler. Gruppen går på tværs af organisationen og består af fire kolleger. 

Karrierecoaches

En anden gruppe i Vertica er vores karrierecoaches. Vi arbejder målrettet på at skabe en arbejdsplads, hvor alle føler, de bliver hørt. For at imødekomme vores kollegers udvikling har vi en række karrierecoaches, som varetager rollen som sparringspartner i det daglige og afholder MUS-samtaler.

Som verticaner har du selv indflydelse på, hvem din karrierecoach skal være, ligesom du også selv har mulighed for at blive karrierecoach. 

Ledergruppen

Vertica har en ledergruppe, der foruden organisationens partnere, består af vores administrationschef samt to medarbejderrepræsentanter, som vælges for et år ad gangen. Ledergruppens opgave er at sætte den overordnede strategi for Vertica, og at have overblikket over forretningen.  

Ledelsen vægter gennemsigtighed og åbenhed højt. Vores administrerende direktør holder månedlige statusmøder for alle medarbejdere, hvor han åbent gennemgår nøgletal, strategiske beslutninger og andre aktuelle tiltag. Herudover deler han succeshistorier fra hverdagen såsom nye lanceringer, rosende ord fra kunder, kollegaer, eller hvis en medarbejder har gjort en ekstra indsats.  

Agendaen for ledergruppens møder deles med hele virksomheden, så alle er informeret og har mulighed for at byde ind, hvis de ønsker det.