Lokation: København/Aarhus


Er du passioneret omkring integration og integrationsløsninger? Har du flere års erfaring med integrationsprojekter - enten som konsulent eller på kundesiden? Er du teknisk og kommunikativ stærk? Og har du en ambition om kommercielt at drive et integrationsteam til at blive Danmarks bedste? Så kig nærmere her.


Vi søger en Kommerciel Driver til vores Integrationsteam, som skal besidde en stor viden og ekspertise inden for integration og integrationsprojekter. Du skal have erfaring og kendskab til projekter på leverandør eller kundesiden. Gerne med et ekstra engagement for Cloud-baserede løsninger.

Du kommer til at arbejde med vores kunder, som rådgiver og som ansvarlig for salgsprocessen, hvor du også stiller op med en bred viden om integration. Du styrer salgsprocessen, og sikrer overgangen til analyse- og implementeringsprojekter, hvor du løbende sparrer med kundeteamet for at sikre den rette implementering.

Du får ansvar for at følge med i, og tilsikre, at Vertica er førende indenfor integrationsfagområdet. Derudover får du ansvar for at sikre, at Teamet følger med i, hvordan produkter og fagområdet udvikler sig.

Du får ansvar for at drive Integrationsteamets kommercielle og faglige retning, på team- og individuelt niveau.

Du kommer til at støtte alle integrationsprojekter. Både i salgs-, analyse- og implementeringsfasen, og tager ansvar for, at projekterne kommer godt i mål.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

  • Kommercielt teamansvar, drive teamet og de enkelte kollegaers udvikling
  • Drive salg, rådgivning og den løbende udvikling af kunder
  • Være Account Manager for en række kunder
  • Rådgive og give sparring ift. at finde den bedste løsning
  • Koordinere/facilitere fagligt ansvar og retning for Integrationsteamet
  • Drive og videreudvikle Verticas leverance af Integrationsprojekter
  • Lave budgetter, følge op på ressourcer og løbende allokering
  • Involvere og facilitere den løbende udvikling af Teamets ydelser
  • Udvikle netværk og stille op til konferencer

Gode muligheder for personlig og faglig udvikling


Du kommer til at samarbejde tæt med kollegaer og kunder, hvor du hele tiden er tæt på projektets nerve. Her får du både udfordret din forretningssans og analytiske evner, ligesom dine tekniske kompetencer løbende bliver bragt i spil. Du vil nemlig blive udfordret på spændende projekter og udfordringer hver eneste dag, hvor du gør en afgørende forskel for vores kunders forretning.

Du får mulighed for at sparre med nogle af de dygtigste Integrationskonsulenter og digitale forretningsudviklere i landet, både via det daglige projektarbejde og på vores teammøder, hvor vi udveksler oplevelser fra aktuelle projekter og præsenterer hinanden for tips og trends.

Du får en god, fast løn, som matcher dine kvalifikationer, samt en attraktiv pensionsordning og sygdomsforsikring. Vi tror på, at vores projekters succes bunder i en fælles indsats, og derfor har vi desuden en bonusordning baseret på vores fælles resultat for hele Vertica.

Hvem er du?


Du er allerede i dag Integrationskonsulent eller rådgiver, måske ansvarlig for et Team, og du har et ønske om at udnytte din kapacitet og dit drive til at udvikle Verticas Integrationsteam til at være Danmark bedste. Du har både en sans for detaljen og kvaliteten, ligesom du hele tiden har sans for den langsigtede strategi, retning og hvordan teamet og de enkelte kollegaer kan udvikle sig.

Du er en social stærk person, som både besidder kunde- og teamfokus, hvor du ser en stor glæde i at opleve projekter og kollegaer lykkes, men du besidder også evnen til hele tiden at kigge et skridt videre, således at Verticas Integrationsydelser løbende tilpasses og optimeres.

Som person har du en tillidsvækkende og omgængelig fremtoning. Du er i stand til at kommunikere konstruktivt på tværs af fagpersoner, afdelinger og organisationer med evnen og lysten til at omsætte dialog og input til gode løsninger. Du er klar over, at succes i it-projekter er afhængig af menneskerne bag løsningerne. Derfor er du heller ikke bange for at udfordre andres meninger, ligesom du selv sætter pris på at blive udfordret.

I den tætte kundekontakt tales både dansk og engelsk, og det er et krav, at du kan begå dig på begge sprog.

Send os din ansøgning


Lyder dette interessant, og er du klar på nye spændende udfordringer, så send din ansøgning og andet relevant materiale hurtigst muligt.

Vi er klar over, at det er umuligt at give et fuldstændigt og retvisende billede af dig selv ud fra en ansøgning og et CV alene, men indledningsvist er det desværre alt, vi har. Vi vil gerne lære personen bag ansøgningen at kende så godt som muligt. Fortæl os om din passion og dine værdier. Din historie og dine drømme.

Du er også velkommen til at ringe til Christian Baagøe Schou på telefon +45 24 21 35 85, hvis du har spørgsmål, ønsker at høre mere om stillingen eller at besøge os.

Vi indkalder løbende til samtaler.

Driver – hvad betyder det?


I Vertica har vi ingen mellemledere, og du får derfor ikke personaleansvar. I stedet arbejder vi med begrebet ”Driver”, som betyder, at du får ansvar for at udvikle og drive et Team. Du går forrest, sikrer at mål opnås, du inspirerer, udfordrer og støtter dine kollegaer, og du tager ansvar for det kommercielle, projektmæssige og teammæssige. Du trives hos kunder, du står for salg, du har kunder, og du arbejder løbende med at udvikle Teamet, og de ydelser, vi udbyder.

Send os din ansøgning og CV

Vertica som arbejdsplads

5 minutters arbejdsglæde