En strategi til forretningsudvikling

Hos B8 vidste de, at vejen til salg er at sætte kunderne i centrum. Det skal være nemt, bekvemt og udbytterigt at handle med B8. Derfor er virksomhedens nye strategi i høj grad digital, så B8 kan møde kunderne dér, hvor de er, og tilvejebringe alle de ønskede informationer når som helst og hvor som helst.

B8 ønskede at vækste og ville sikre sig, at de var klædt rigtigt på til at udvikle og udvide deres forretning. På den baggrund har Vertica hjulpet B8 med at kvalificere deres overvejelser og få skabt en fælles retning for, hvor virksomheden skal hen. Formålet var at skabe en ramme for at afklare, hvilke elementer i virksomheden, der skulle bringes i spil i forhold til den kommende forretningsudvikling.

B8 havde en række helt konkrete ønsker som eksempelvis en ny salgsportal. Men virksomheden var derudover igennem en fase med analyse og brainstorm for at afdække, hvilke andre tiltag der kunne skabe værdi for både kunderne og B8 som virksomhed.

En vigtig del af processen var, at B8 skulle afklare retning og prioriteter.

Organisatorisk opbakning og det rette vidensgrundlag

Beslutningerne i B8 blev truffet i et team, der bestod af virksomhedens salgsdirektør, administrerende direktør, driftschef, marketingchef, kundeservicechef, it-chef og økonomichef.

Den brede repræsentation fra alle relevante afdelinger i virksomheden sikrede, at al den fornødne viden og knowhow blev bragt i spil, at der blev taget højde for alle aspekter af forretningen, og at der var konsensus i organisation omkring retning og prioritering af, hvilke tiltag B8 skulle iværksætte og hvornår. Opgaven bestod i at idéudveksle, sortere og prioritere ud fra et matrix om, hvor der var mest at vinde rent forretningsmæssigt.

Drøftelserne var med til at synliggøre kompleksiteten i vækstmålene og understregede samtidig vigtigheden af at skabe et samlet fokus på sammenhængende løsninger i virksomheden og lytte og forstå organisationen hele vejen rundt, så den endelige strategi blev realistisk og til at eksekvere.

Samarbejdet med Vertica har betydet, at vi har fået omsat vores overvejelser til konkrete planer. Vi oplevede, at de forstod vores forretning og var i stand til at møde os dér, hvor vi var – og samtidig respektfuldt bringe os videre. Nu har vi et stærkt digitalt fundament for at eksekvere vores forretningsstrategi.

Strategiprocessen åbnede for ambitioner og idéer

Undervejs i arbejdet med deres digitale strategi blev det tydeligt for B8, at de ville andet og mere end blot udvikle en ny salgsportal. De ville blandt andet have bedre overblik over produkter, synliggøre deres kataloger, strukturere deres salg endnu mere og udbrede deres produktsortiment.

Den digitale strategi viser vej for fremtiden

Hos B8 er man nu klar til en fase 2, hvor de digitale løsninger skal videreudvikles yderligere. Den digitale strategi har illustreret de fremtidige perspektiver og skitseret den vej, virksomheden skal gå for at komme i mål med deres forretningsstrategi om at vækste og udvikle forretningen.

En strategi med konkrete resultater

Strategiprocessen hos B8 mundede ud i et roadmap, der skitserede en række konkrete tiltag.

På den baggrund har B8

  • Implementeret et PIM-system til håndtering af produktdata
  • Indgået nye aftaler med forhandlere for at optimere produktsortimentet
  • Udformet et online katalog, så de kan formidle muligheder og sammenhænge i produkterne
  • Fået udviklet et salgsværktøj, der gør konfiguration og tilbudsafgivning nemt
  • Sikret, at viden ligger digitalt og således flyder bedre og kan genbruges i virksomheden
  • Arbejdet med branding og positionering ift. markedet

*B8 har siden fusioneret med Holmris, og hedder nu HolmrisB8.